Stop Verbreding Ring Utrecht

Kies voor gezonde en slimme mobiliteit

Iedereen kan het weten: meer asfalt trekt meer auto’s en zorgt zo voor nieuwe files.
 De verbreding van de A27/A12 is een gedateerd plan van meer dan tien jaar geleden dat minstens 1.200 miljoen euro gaat kosten. Een plan dat niemand nu nog zou bedenken. Een plan uit een fossiel tijdperk, begroot op inkomsten van aardgasgeld uit Groningen uit een tijd dat het allemaal niet op kon.

De Raad van State heeft op 17 juli 2019 een uitspraak in de beroepsprocedure gedaan: het Tracébesluit is vernietigd, het hele plan moet terug naar de tekentafel.

Inmiddels is duidelijk dat het kabinet alle mogelijke trucs uit de kast haalt om de uitspraak van de Raad van State te omzeilen, met o.a. de invoering van de spoedwet stikstof en het slechts deels willen doorlopen van de procedure die moet leiden tot een nieuw Tracébesluit.
De kans is groot dat deze pogingen opnieuw stranden bij de Raad van State.
Vandaar dat onze oproep aan dit kabinet en aan de Tweede Kamer nog steeds recht overeind staat: onderzoek nu alternatieven zonder verbreding en investeer in de toekomst.

Benieuwd naar de actuele stand van zaken?

Ronde Tafel Tweede Kamer: stevige kanttekeningen bij spoedwet stikstof

Geen doorrekening stikstofruimte snelwegprojecten door RIVM. Elk project moet worden getoetst op de Habitatrichtlijn en in die toetsing staat altijd het natuurbelang voorop.

80 km/u max op de Ring Utrecht beter voor veiligheid en doorstroming

80 km is niet alleen beter voor de luchtkwaliteit en de gezondheid, het levert ook minder geluidsoverlast en stikstof op. Bovendien neemt de veiligheid en de capaciteit van de weg toe, waardoor files en filezwaarte afnemen. De doorstroming is de grote winnaar.

Persbericht: Verbreding Ring Utrecht slokt stikstofruimte Veluwe op

Ongewijzigde uitvoering verbreding Ring Utrecht zorgt er voor dat op de Veluwe meer stikstof neerslaat dan de snelheidsbeperking tot 100 km/u oplevert.

Prangende vragen aan commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (I&W)

Met de berichtgeving over de ‘vertraging’ van de verbreding van de Ring Utrecht A 27/A12 roept de minister van I&W nogal wat vragen op.

Kerngroep Ring Utrecht: opnieuw opvoeren verbreding Ring Utrecht onzinnig

Achterhaald plan met nadelige toename stikstofuitstoot klinkt als een slechte grap met enkel uitzichtloze procedures als gevolg.

Alternatieven

ons alternatief: slimmer mobiliteitsbeleid

Lees meer...

Luchtvervuiling

de nadelige effecten voor je gezondheid…

Lees meer...

Amelisweerd

Honderden bomen worden gekapt

Lees meer...

Bouwoverlast

voor bewoners Utrecht: 6 tot 8 jaar

Lees meer...