Stop Verbreding Ring Utrecht

Kies voor gezonde en slimme mobiliteit

Iedereen kan het weten: meer asfalt trekt meer auto’s en zorgt zo voor nieuwe files. De verbreding van de A27/A12 is een achterhaald plan van meer dan tien jaar geleden dat meer dan 1.200 miljoen euro gaat kosten. Een plan dat niemand nu nog zou bedenken.

De Raad van State heeft op 17 juli 2019 een uitspraak gedaan: het Tracébesluit is vernietigd.

Ondanks onze overwinning bij de Raad van State mei 2019 lijkt de minister op haar heilloze weg door te willen gaan met de verbreding. Met toevoeging van een stikstofparagraaf gaat ze in de loop van dit jaar, waarschijnlijk in september, het oude plan publiceren. Het ministerie wil daarbij gebruik maken van de stikstofruimte die vrijkomt door de landelijke verlaging van de maximumsnelheid. De Kerngroep Ring Utrecht (KRU) gaat opnieuw in beroep bij de Raad van State. We hebben een slag gewonnen in mei 2019, opnieuw zetten we alles op alles om deze verbreding naar 2×7 rijbanen definitief van de baan te krijgen.

Stikstof: RIVM meet met twee maten

Fundamentele kritiek commissie m.e.r. op plan verbreding Ring Utrecht A27/A12

Persbericht 23 juli 2020 Fundamentele kritiek commissie m.e.r. op plan verbreding Ring Utrecht A27/A12 Vandaag heeft...

Haagse perikelen: minister weigert openheid over kosten

Haagse perikelen: minister weigert openheid over kosten Op 6 mei riepen wij met een brief de Tweede Kamercommissie...

Gemeente en provincie wakker schudden

Gemeente en provincie wakker schudden In april 2020 publiceerde het Utrechtse college van B&W het...

Stikstof: RIVM meet met twee maten

Stikstof: RIVM meet met twee maten Het RIVM hanteert twee modellen voor de berekening van stikstofdepositie. Zo wordt...

Houd Utrechtse rug recht!

De Kerngroep heeft de gemeenteraad opgeroepen om aan het college te vragen zich openlijk te distantiëren van het voornemen van minister Van Nieuwenhuizen het vernietigde Tracébesluit opnieuw te laten vaststellen.

Alternatieven

Utrechters kiezen al voor combinatie fiets + OV

Lees meer...
Crowdfunding 2020

De crowdfundingcampagne Bescherm het bos | Geef om Amelisweerd was een groot succes, er is ruim € 27.000 opgehaald. Het geld wordt gebruik voor het instellen van een nieuwe beroepsprocedure, zodra de minister een ‘nieuw’ tracébesluit heeft vastgesteld.

 

KRU nieuwsbrief

Stop Verbreding Ring Utrecht

Actuele info over de stand van zaken rondom de verbreding van de Ring Utrecht A27/A12

Rijkswaterstaat gaat nat bij Commissie m.e.r.

Luchtvervuiling

de nadelige effecten voor je gezondheid…

Lees meer...

Amelisweerd

Honderden bomen worden gekapt

Lees meer...

Bouwoverlast

voor bewoners Utrecht: 6 tot 8 jaar

Lees meer...

Benieuwd naar de actuele stand van zaken?