Stop Verbreding Ring Utrecht

Kies voor gezonde en slimme mobiliteit

Iedereen kan het weten: meer asfalt trekt meer auto’s en zorgt zo voor nieuwe files.
 De verbreding van de A27/A12 is een gedateerd plan van meer dan tien jaar geleden dat minstens 1.200 miljoen euro gaat kosten. Een plan dat niemand nu nog zou bedenken. Een plan uit een fossiel tijdperk, begroot op inkomsten van aardgasgeld uit Groningen uit een tijd dat het allemaal niet op kon.

De Raad van State heeft op 17 juli 2019 een uitspraak in de beroepsprocedure gedaan: het Tracébesluit is vernietigd, het hele plan moet terug naar de tekentafel.

Inmiddels is duidelijk dat het kabinet alle mogelijke trucs uit de kast haalt om de uitspraak van de Raad van State te omzeilen, met o.a. de invoering van de spoedwet stikstof en het slechts deels willen doorlopen van de procedure die moet leiden tot een nieuw Tracébesluit.
De kans is groot dat deze pogingen opnieuw stranden bij de Raad van State.
Vandaar dat onze oproep aan dit kabinet en aan de Tweede Kamer nog steeds recht overeind staat: onderzoek nu alternatieven zonder verbreding en investeer in de toekomst.

MER Ring Utrecht: graag opnieuw

MER verbreding Ring Utrecht

De Kerngroep Ring Utrecht (KRU) is van mening dat er een totaal nieuwe MER moet komen, omdat er in de laatste tien jaar zoveel zaken veranderd zijn.

29 februari klimaatmars Utrecht

Op 29 februari organiseert de Utrechtse Klimaat Coalitie een klimaatmars in Utrecht, waarbij Amelisweerd nadrukkelijk in de spotlight staat.

Minister en Rijkswaterstaat willen koste wat het kost de verbreding doorzetten

De KRU heeft weer geld nodig voor de juridische en inhoudelijke ondersteuning van ons beroep. Ook in 2020 gaan we dus weer campagne voeren, nu om de definitieve omslag te bewerkstelligen.

Rijkswaterstaat kondigt snoeiwerk voor onderhoud aan

Rijkswaterstaat  kondigt snoeiwerk voor onderhoud aan Rijkswaterstaat (RWS) heeft de Kerngroep en de gemeente Utrecht...

Ronde Tafel Tweede Kamer: stevige kanttekeningen bij spoedwet stikstof

Geen doorrekening stikstofruimte snelwegprojecten door RIVM. Elk project moet worden getoetst op de Habitatrichtlijn en in die toetsing staat altijd het natuurbelang voorop.

Alternatieven

ons alternatief: slimmer mobiliteitsbeleid

Lees meer...

Luchtvervuiling

de nadelige effecten voor je gezondheid…

Lees meer...

Amelisweerd

Honderden bomen worden gekapt

Lees meer...

Bouwoverlast

voor bewoners Utrecht: 6 tot 8 jaar

Lees meer...

Benieuwd naar de actuele stand van zaken?