Stop Verbreding Ring Utrecht

Kies voor gezonde en slimme mobiliteit

Iedereen kan het weten: meer asfalt trekt meer auto’s en zorgt zo voor nieuwe files. De verbreding van de A27/A12 is een achterhaald plan van meer dan tien jaar geleden dat meer dan 1.200 miljoen euro gaat kosten. Een plan dat niemand nu nog zou bedenken.

De Raad van State heeft op 17 juli 2019 een uitspraak gedaan: het Tracébesluit is vernietigd.

Ondanks onze overwinning bij de Raad van State mei 2019 lijkt de minister op haar heilloze weg door te willen gaan met de verbreding. Met toevoeging van een stikstofparagraaf gaat ze in de loop van dit jaar, waarschijnlijk in september, het oude plan publiceren. Het ministerie wil daarbij gebruik maken van de stikstofruimte die vrijkomt door de landelijke verlaging van de maximumsnelheid. De Kerngroep Ring Utrecht (KRU) gaat opnieuw in beroep bij de Raad van State. We hebben een slag gewonnen in mei 2019, opnieuw zetten we alles op alles om deze verbreding naar 2×7 rijbanen definitief van de baan te krijgen.

Steun onze crowdfunding campagne op Voorjestadsie.nl

Ingmar Heytze steunt crowdfunding Amelisweerd

De Utrechtse dichter Ingmar Heytze draagt zijn gedicht ‘Amelisweerd 2008’ voor.

Kosten verbreding A27/A12: extra argument tegen verbreding

We zijn 12 jaar verder en nog steeds weigert de minister bij monde van Rijkswaterstaat inzicht te geven in de reguliere kosten, de verborgen kosten, de niet gekwantificeerde kosten en de schade aan mensen, dieren, bomen en bebouwing.

Aftrap crowdfunding 2020

Donderdag 23 april gaat de crowdfunding campagne ‘A27: de verbreding de boom in | Geef om Amelisweerd’ van start.

Bescherm het bos campagne 2020

We hebben jullie hulp hard nodig om onze crowdfundingscampagne zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen.

Rijkswaterstaat gaat nat bij Commissie m.e.r.

De commissie zet heel veel vraagtekens bij deze oplossing: ‘essentiële informatie ontbreekt voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming over het tracébesluit’.

Alternatieven

Utrechters kiezen al voor combinatie fiets + OV

Lees meer...
Crowdfunding 2020

Donderdag 23 april is onze crowdfunding gestart om om geld op te halen zodat we een nieuwe beroepsprocedure kunnen beginnen. Doneer op Voorjestadsie.nl

Wil je onze campagne op een andere manier steunen? Ga naar onze Facebook-campagnepagina en like:
Bescherm het bos | Geef om Amelisweerd

 

KRU nieuwsbrief

Stop Verbreding Ring Utrecht

Actuele info over de stand van zaken rondom de verbreding van de Ring Utrecht A27/A12

Rijkswaterstaat gaat nat bij Commissie m.e.r.

Luchtvervuiling

de nadelige effecten voor je gezondheid…

Lees meer...

Amelisweerd

Honderden bomen worden gekapt

Lees meer...

Bouwoverlast

voor bewoners Utrecht: 6 tot 8 jaar

Lees meer...

Benieuwd naar de actuele stand van zaken?