Stop Verbreding Ring Utrecht

Kies voor gezonde en slimme mobiliteit

Het Tracébesluit 2022 met een verbreding van de A27/A12 – 2 x 7 rijstroken en de kap van het bos in Amelisweerd – is een achterhaald plan van meer dan veertien jaar geleden. Dit plan gaat minimaal 1.700 miljoen euro kosten. Een plan dat niemand nu nog zou bedenken. Inmiddels – eind 2023 – ligt er een Alternatief plan (ARU) van provincie en gemeente Utrecht samen, ondersteund door alle gemeenten in de regio. Binnen de bak en goedkoper.

Twaalf jaar lang deden voorstellen van bewoners en de gemeente er niet toe. Alternatieven binnen de bak waren al helemaal onbespreekbaar. Maar die ban is in 2021 door het kabinet Rutte 4 (VVD, D66, CU, CDA) gebroken. Dit kabinet bood de regio de kans te komen met een oplossing ‘binnen de bak’ in Amelisweerd.  Na talloze acties (demonstraties, petities, publiciteit, posters) van tienduizenden burgers in de regio en een alternatief plan ‘binnen de bak’ van de Kerngroep Ring Utrecht kon de politiek er niet meer omheen.

Maar de strijd is nog niet gestreden! Het Tracébesluit 2022 ligt nog bij de Raad van State en het Ministerie van I&W heeft het nog niet ingetrokken. De regio is om, nu de Rijksoverheid en Rijkswaterstaat nog.

Het laatste nieuws

Eerbetoon aan de Markiezeneik

Bekijk hieronder de video met het eerbetoon aan de Boom van het Jaar 2022 door beeldend kunstenaar Jaap van den Berg.

Bekende Utrechters strijden in video tegen verbreding van de A27

Bekijk hieronder de video met het spoken word gedicht van Vincent Bijlo.

Zembla: de strijd over asfalt

Bekijk hieronder de aflevering van Zembla waarin de strijd van bewoners tegen de verbreding in beeld gebracht wordt. David tegen Goliath.

Zembla: de stijd over asfalt

Zembla gezien? David tegen Goliath. Steun de KRU

De KRU organiseert met regelmaat crowdfundingscampagnes. De opbrensten hiervan gebruiken we voor de website, publiciteitscampagnes, het opstellen van rapporten en, voor het grootste deel, voor de juridische ondersteuning in de ook nu weer lopende beroepsprocedure bij de Raad van State.
Ook buiten de crowdfundingscampagnes om kunnen we je steun goed gebruiken. Je donatie kun je overmaken naar bankrekening NL59 TRIO 039 020 55 32 t.n.v. Kerngroep Ring Utrecht.

Inschrijven nieuwsbrief KRU

Luchtvervuiling

de nadelige effecten voor je gezondheid…Lees meer...

Amelisweerd

Honderden bomen worden gekaptLees meer...

Bouwoverlast

voor bewoners Utrecht: minimaal 8 jaar

Lees meer...