Stop Verbreding Ring Utrecht

Kies voor gezonde en slimme mobiliteit

Iedereen kan het weten: meer asfalt trekt meer auto’s en zorgt zo voor nieuwe files.
Hoe meer stroken asfalt je naast elkaar legt, hoe meer het verkeer zal vastlopen bij de knooppunten en op- en afritten van en naar de stad. De verbreding van de A27/A12 is een gedateerd plan van tien jaar geleden dat minstens 1.200 miljoen euro gaat kosten. Een plan dat niemand nu nog zou bedenken. Een plan uit een fossiel tijdperk, begroot op inkomsten van aardgasgeld uit Groningen uit een tijd dat het allemaal niet op kon.
Kabinet en Tweede Kamer: zet het Tracébesluit in de ijskast, onderzoek alternatieven zonder verbreding en investeer in de toekomst.

Zowel tegen het Tracébesluit van december 2016 als tegen het Tracébesluit van september 2018 heeft de Kerngroep beroep ingesteld bij de Raad van State. Naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Hof over de Programmatische Aanpak Stikstof heeft de Raad van State eerder dan verwacht op 17 juli een uitspraak in de beroepsprocedure gedaan: het tracébesluit is vernietigd, het hele plan moet terug naar de tekentafel.

Benieuwd naar de actuele stand van zaken?

Persbericht: Raad van State vernietigt Tracébesluit Ring Utrecht A27/A12

De Kerngroep Ring Utrecht is blij en tevreden met de vernietiging van het Tracébesluit Ring Utrecht A12/A27 door de Raad van State.

Raad van State vernietigt tracébesluit Ring Utrecht A27/A12

De Raad van State heeft vandaag, woensdag 17 juli 2019, uitspraak gedaan in de beroepsprocedure m.b.t. het Tracébesluit Ring Utrecht A27/A12. Het plan voor verbreding van de Ring Utrecht A27/A12 is naar de prullenbak verwezen.

Bosbeschermers, meldt u!

De strijdkreet ‘Amelisweerd niet geasfalteerd’ is nu de geuzennaam van de campagne van een jonge Utrechtse actiegroep tegen de huidige verbredingsplannen van de A27.

Kerngroep presenteert onderzoek 2×6 binnen bak Amelisweerd

De bak bij Amelisweerd hoeft niet verbreed te worden, het bos van Amelisweerd hoeft niet gekapt en het levert veel minder risico bij het werk aan de folieconstructie. Bovendien is het een stuk goedkoper.

Stikstofbesluit Raad van State haalt besluit tot verbreding Ring Utrecht onderuit

De Raad van State zegt dat de PAS geen garantie biedt dat de kwaliteit van natuurgebieden niet verder verslechtert door toename van stikstofuitstoot.

Alternatieven

ons alternatief: slimmer mobiliteitsbeleid

Lees meer...

Luchtvervuiling

de nadelige effecten voor je gezondheid…

Lees meer...

Amelisweerd

Honderden bomen worden gekapt

Lees meer...

Bouwoverlast

voor bewoners Utrecht: 6 tot 8 jaar

Lees meer...

Wil je je actief inzetten in de strijd tegen de verbreding?