2 x 6 en 80 km is dik voldoende

Veronique Huijbregts interviewt verkeersdeskundige Cor van Angelen

2 x 6 en 80 km is dik voldoende

Veronique Huijbregts interviewt verkeersdeskundige Cor van Angelen

De verbreding van de A27 tussen de knooppunten Rijnsweerd en Lunetten tot de geplande 2 x 7 rijstroken is totaal niet nodig. In 2019 heeft SUUNTA (verkeerskundig bureau) dit met cijfers onderbouwd. In 2021 verscheen een aanvullend rapport waarin deze variant verder onderbouwd wordt. Zes rijstroken met op deze lengte van 4 km een maximumsnelheid van 80 km/u bieden een volwaardige oplossing voor het fileprobleem. Het is bovendien beter voor de verkeersveiligheid en de doorstroming, vertelt verkeersdeskundige Cor van Angelen.

Van Angelen is actief in De Kracht van Utrecht. Jaren geleden was hij bij Rijkswaterstaat betrokken bij de aanleg van de ‘bak’ bij Amelisweerd waar nu het verkeer op de A27 doorheen stroomt. Het aanleggen van deze bak was een huzarenstukje, zegt hij. ‘Ga je aan die constructie rommelen, dan is de kans op problemen groot.’

Maar voor de verbreding naar 2 x 7 rijstroken móet de bak op de schop. Want in die plannen wordt de weg bij Amelisweerd van 56 m verbreed naar bijna 90 m. ‘Twee x 15 m aan weerszijden! Dat zijn 63 ha, ten koste van eeuwenoude natuurgebieden, recreatie en sportactiviteiten, en met meer lawaai, uitstoot van stikstof en fijnstof als gevolg. Terwijl deze verbreding écht niet nodig is en het fileprobleem niet zal oplossen. Al helemaal niet tijdens de 6 tot 8 jaar die nodig zijn om het plan te realiseren.’

Files op toegangswegen

Met de verbreding tot 2 x 7 rijstroken verplaats je het probleem, zegt de verkeersdeskundige. ‘Allereerst trek je met meer asfalt meer autoverkeer aan, juist op filegevoelige spitsuren. Die auto’s moeten ook weer van de snelweg af en zorgen voor extra drukte op het onderliggende wegennet. Denk aan de Waterlinieweg, de Kardinaal de Jongweg en andere toegangswegen tot de stad. Hier ontstaan alsnog files, waardoor de luchtkwaliteit in de stad verder verslechtert.’

80 km op de Ring Utrecht

Voor elke extra nieuwe auto is zo’n 100 m2 extra nodig, heeft Van Angelen berekend. Op de snelweg komt dat onder meer door de noodzakelijke afstand tot de voorganger. In de stad ook door de vele benodigde parkeerplaatsen, bij de woning, maar ook bij werk, winkels, op recreatieterreinen en bij scholen. De noodzakelijke afstand tussen auto’s kun je verminderen door de snelheid terug te brengen, zegt Van Angelen. ‘Bij 80 km is het ruimtebeslag op de snelweg maar liefst 20% lager dan bij 100 km. Hiermee win je zo veel ruimte dat een zevende rijstrook overbodig wordt. Langzamer rijden is ook beter voor de lucht en het verkeerslawaai. En het is veiliger, onder meer omdat de snelheidsverschillen tussen vrachtverkeer en personenauto’s afnemen. Weet je wat de tijdwinst op het traject is bij 100 km/u? 30 seconden!’

Veel lagere kosten

Bij realisering van de plannen van Rijkswaterstaat neemt de verkeersveiligheid ook op de snelweg op bepaalde plekken af. Auto’s zullen daar namelijk meer moeten gaan ‘weven’ en ritsen, met een grotere kans op ongelukken. Bij de 2 x 6-rijbanen, 80 km/u en slimme ontwerpen voor voorsorteren, zijn invoegende en ‘wevende’ auto’s veel minder een probleem.
En natuurlijk is die laatste variant aanzienlijk minder duur: de winst is minimaal 0,5 miljard en mogelijk zelfs bijna een heel miljard, op een totaal van 1,2 tot 1,5 miljard bij 2×7 rijstroken.

‘Wil er nog íemand voor 30 hypothetische seconden tijdwinst jarenlang dagelijks in de file staan?!’ besluit Van Angelen retorisch.

Verkeersdeskundige Cor van Angelen tijdens de informatieavond van de KRU en de Luchtwacht in Rijnsweerd. Foto: Paul van Dorsten.

Ga je aan die constructie rommelen, dan is de kans op problemen groot.

Bij 80 km is het ruimtebeslag op de snelweg maar liefst 20% lager dan bij 100 km.

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!