25 km rekengrens stikstof voor A27: straks ook een gewijzigd besluit?

Het besluit is wel controversieel verklaard

25 km rekengrens stikstof voor A27: straks ook een gewijzigd besluit?

14 september jl. heeft de vervangend demissionaire minister Barbara Visser voor het ViA15 project de stikstofcijfers met een 25 km grens gepubliceerd. De Raad van State had immers het gebruik van de rekengrens van 5 km bij snelwegen verboden. Ook voor het Tracébesluit Ring Utrecht A27/A12 is er gerekend met een grens van 5 km. Het is vrijwel zeker dat deze minister met een wijzigingsbesluit gaat komen voor de A27, waarin ze met die 25 km grens gaat rekenen. Mag ze dit besluit wel nemen? Ze is immers vervangend demissionair (kunnen we dit nog bijhouden?) en de A27 is destijds controversieel verklaard. Tweede Kamer, let op uw zaak.

Kunnen we nu al iets zeggen over de gevolgen voor de Ring Utrecht, kijkend naar het nieuwe Tracébesluit ViA15?

Uit het Tracébesluit ViA15 – een nieuw aan te leggen verbinding tussen de A12 en de A15 bij Zevenaar – blijkt dat ook door af te kappen op 25 km veel stikstofneerslag (depositie) gemist wordt. Dat is al een basis om het hanteren van die rekengrens aan te vechten. De motivatie die de minister voor die rekengrens geeft is op het belachelijke af.
Eén zin uit de conclusies: ‘Op basis van bovenstaande argumenten kan worden geconcludeerd dat een berekende depositiebijdrage van een project op meer dan 25 km van de emissiebron, niet meer redelijkerwijs toerekenbaar is aan het project.’

Hier staat dus bijna letterlijk dat de berekende bijdrage van het project redelijkerwijs niet de berekende bijdrage van het project is, dus niet aan dat project is toe te rekenen. Zelden zie je zinnen die zichzelf zo sterk tegenspreken.

De manier waarop de minister afkapt valt ook aan te vechten. Ze kijkt alleen naar auto’s die binnen 25 km van een Natura 2000 gebied rijden. Als een weg op 24 km van een Natura 2000 gebied ligt, telt de auto alleen mee over een heel kort stukje van de weg, namelijk dat stukje dat binnen 25 km van het gebied ligt. Zo wordt een groot deel van de uitstoot van de auto gewoon genegeerd.

Opbrengst snelheidsmaatregel 100 km wegstrepen
Anders dan bij de ViA15 denkt de minister bij de Ring Utrecht een deel van de toename van de stikstofdepositie, doordat er meer auto’s straks gaan rijden, weg te kunnen strepen tegen de opbrengst van de snelheidsmaatregel van maart 2020 (maximaal 100 km/u op snelwegen, overdag). Die opbrengst is echter nogal onzeker en dat wegstrepen is dan ook een beroepsgrond in het lopend beroep van de Kerngroep Ring Utrecht bij de Raad van State. Door de uitbreiding van de rekengrens van 5 km naar 25 km wordt er bij meer Natura 2000 gebieden gebruik gemaakt van de ruimte die uit de snelheidsmaatregel zou ontstaan. Daarmee is er een groot risico dat uitbreiding van de Ring Utrecht woningbouw in de weg gaat zitten. De Tweede Kamer heeft eerder al aangegeven dat woningbouw belangrijker is dan wegverbreding.

Lees ook: van 5 km naar 25 km: wat betekent dat?

 

21 september 2021

25 km aanpak stikstof
Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!