Rigoureus ‘snoeiwerk’ langs A27 bij Amelisweerd

Rijkswaterstaat schendt afspraken
Persbericht 5 februari 2018

Rigoureus ‘snoeiwerk’ langs A27 bij Amelisweerd

In de bosstrook tussen het viaduct over de Kromme Rijn bij de Weg naar Rhijnauwen en het viaduct Koningsweg aan de westzijde van de A27 – de kant van Maarschalkerweerd-wordt op dit moment gesnoeid en gehakt. Ook bomen worden geveld. De Kerngroep Ring Utrecht en de Vrienden van Amelisweerd bevreemdt deze gang van zaken.
Begin vorig jaar hebben de Kerngroep Ring Utrecht en de Vrienden van Amelisweerd beroep bij de Raad van State ingesteld tegen de 1200 miljoen euro kostende verbreding van de Ring Utrecht. De Raad van State heeft laten weten daar niet eerder dan najaar 2018 uitspraak in te kunnen doen. Rijkswaterstaat heeft bij monde van de omgevingsmanager voor de Ring A27/A12 herhaaldelijk laten weten geen onomkeerbare stappen te doen voordat er een uitspraak ligt van de Raad van State. Daaronder valt expliciet ook het kappen van bomen, zo is ons verzekerd. De wijze waarop thans wordt gekapt is daarmee in strijd.

Navraag
De afdeling vergunning en handhaving van de gemeente Utrecht heeft ons laten weten op de hoogte te zijn en meldde ons dat een aantal bomen van “vergunningplichtige” omvang zijn. Er is geen velvergunning bij de gemeente aangevraagd maar Rijkswaterstaat heeft een melding gedaan bij de Provincie. De Provincie is hier het bevoegde gezag omdat het gaat om een ‘boswetgebied’ buiten de bebouwde kom van de gemeente. De provincie mag alleen toestemming verlenen voor een dergelijke kap als helder is dat er compensatie plaatsvindt en duidelijk is wat deze inhoudt.

Van de gemeente hebben wij begrepen dat Rijkswaterstaat deze kap als “achterstallig onderhoud” heeft gemeld. De omvang van zowel de gevelde bomen als de werkgebied geeft aan dat hier een zeer ruime definitie is gehanteerd. Hoe dan ook is Rijkswaterstaat verplicht deze kap te compenseren.
De Kerngroep en de Vrienden van Amelisweerd vinden het vooral ernstig dat hiermee voldongen feiten worden gecreëerd en dat Rijkswaterstaat haar belofte om geen onomkeerbare handelingen te verrichten vóór de uitspraak van de Raad van State heeft geschonden.

Rijksmonument Amelisweerd
Dat de betrokken overheidsinstanties dit niet hebben weten te voorkomen is verontrustend en doet het ergste vrezen voor de oostkant van de bak, waar het bos van landgoed Amelisweerd – een rijksmonument – direct grenst aan de snelweg en waarbij dit soort voorbereidende werkzaamheden meteen tot onherstelbare schade van het bos leiden. Wij eisen daarom de toezegging van de betrokken overheden dat dit soort gebeurtenissen niet meer zullen voorkomen.

Einde persbericht.

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!