Aanvullend beroepsschrift bij gewijzigd Tracébesluit 2022

Kerngroep Ring Utrecht heeft 13 oktober 2022 samen met zeven andere organisaties een aanvullend beroepsschrift tegen Tracébesluit 2022 ingediend bij de Raad van State. Afgelopen augustus stelde het ministerie van I&W dit Tracébesluit 2022 vast. Ze eisen wederom vernietiging van het TB en veroordeling van het Ministerie tot het betalen van de kosten van het procedure.

Lees hier het aanvullend Beroepsschrift en het nieuwsbericht erover.

Foto: Hay Kranen via Wikimedia

RaadVanState-Hay_Kranen-20140210_56
Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!