‘Achter de schermen zitten we niet stil’

Jurist Ewald Korevaar over de lopende beroepsprocedure

‘Achter de schermen zitten we niet stil’

Het lijkt stil aan het front van de beroepsprocedure bij de Raad van State (RvS) tegen het Tracébesluit A27/A12. Maar schijn bedriegt. Jurist Ewald Korevaar en advocaat Bondine Kloostra zitten op het vinkentouw om de aangevoerde beroepsgronden nog beter te onderbouwen.
‘Wij hebben ons beroepsschrift op 12 januari ingediend. Begin juni is het verweerschrift van de minister binnengekomen,’ vertelt Ewald Korevaar. ‘Maar het beroepsschrift van de minister is nog niet helemaal af. Ze kan nog tot half juli met een aanvullend verweer en een nieuwe berekening komen.’

Nieuwe berekening nodig
Die berekening zal gaan over de stikstofdepositie. Korevaar legt uit waarom zo’n nieuwe berekening nodig is. ‘De RvS heeft onlangs uitspraak gedaan over de aanleg/verlenging van de A15 bij Arnhem. In die zaak zijn de meeste beroepsgronden ongegrond verklaard, behalve het punt van de effecten van de snelwegen op de stikstofdepositie. Het ministerie had in haar oorspronkelijke beroepsschrift de depositie enkel berekend binnen een straal van 5 km vanaf de snelweg. Maar voor bijvoorbeeld een veehouderij worden de effecten van de depositie over een veel groter gebied berekend. De minister had geen afdoende antwoord op de vraag van de RvS naar het waarom van deze beperking tot 5 km. Wij hebben dat 5 km-gebied ook in ons beroep aangevoerd.’

Steeds grondiger onderbouwen
‘In afwachting van de behandeling van het beroep blijven wij kijken of we onze aangevoerde beroepsgronden nog nader kunnen onderbouwen met aanvullende rapporten. Dat kan tot 10 dagen voor de zitting. Die verwacht ik in het najaar of de komende winter. Daarna duurt het nog een aantal weken of maanden tot de uitspraak er is. Maar we houden de ontwikkelingen goed in de gaten. Achter de schermen zitten we niet stil.’

Tekst: Veronique Huijbregts

Still Zembla Achter de schermen

Still uit de Zembla-aflevering De Strijd over asfalt: ontvangst bij de KRU van het dossier dat in aanloop naar de beroepsprocedure doorgenomen gaat worden.

Ewald Korevaar MOB
Jurist Ewald Korevaar over de lopende beroepsprocedure
Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!