Activiteiten

Een overzicht van activiteiten van de Kerngroep Ring Utrecht

Acties 2020

2020
Nog altijd is minister Cora van Nieuwenhuizen van plan dit jaar 2020 een nieuw Tracébesluit te publiceren. In een brief dd 29 mei 2020 schrijft ze als antwoord op vragen van Kamerleden Kroger (GL) en Schönis (D66) dat het Tracébesluit 2016 het uitgangspunt is, aangevuld met een stikstofbeoordeling. Dus 2×7 rijstroken, vernietiging van 64 hectare bomen en struiken, waaronder ruim 800 bomen van het bos van Amelisweerd.

Kritisch oordeel commissie MER
De Commissie m.e.r. oordeelde afgelopen juli zeer kritisch over de M.E.R. van Rijkswaterstaat. De punten van kritiek raken de kern: nut en noodzaak van de verbreding met actuele cijfers zijn niet onderbouwd, de gevolgen voor de natuur zijn onvoldoende weergegeven en de milieueffecten (waaronder stikstof) van zowel de verbreding als de bouwmethode met de 70 meter diepe schermwanden zijn nog altijd niet gepresenteerd. De commissie m.e.r. heeft Rijkswaterstaat gevraagd haar huiswerk nog eens te doen. Het ministerie heeft nu gezegd dat wij dat huiswerk pas kunnen lezen als het Tracébesluit binnenkort (?) wordt gepubliceerd.  De minister neemt dus de gok dat ook dit Tracebesluit in een klap bij de Raad van State onderuit gaat.

Beroep aantekenen kost geld: Crowdfunding

Na publicatie moet binnen 6 weken beroep worden aangetekend. Dit moet weer juridisch onderbouwd worden en daarom heeft de KRU afgelopen voorjaar 2020 een zeer succesvolle Crowdfundingscampagne Amelisweerd: de verbreding de boom in gevoerd. Om de juridische kosten te kunnen betalen is in amper twee maanden tijd 28.000 euro opgehaald.

Acties 2019

Vooruitkijkend leek 2019 een jaar om af te afwachten. Het wachten was op de uitspraak van de Raad van State in de beroepsprocedure. In het voorjaar werd duidelijk dat het Europese Hof van Justitie erg kritisch was op de manier waarop de regelgeving rondom stikstofuitstoot in de PAS was vormgegeven. Die kritiek was zo substantieel dat de Raad van State medio 2019 geen andere optie had dan het Tracébesluit Ring Utrecht A27/A12 alleen al op die grond te vernietigen. Dat betekende een enorme overwinning voor de KRU | Kerngroep Ring Utrecht.

We weten allemaal hoe de regering zich sindsdien in allerlei bochten wringt om onder de consequenties van deze uitspraak uit te komen. Hoewel het advies van de commissie Remkes duidelijk is – Niet alles kan – lijkt de minister toch op de ingeslagen weg voort te willen gaan.
Daarmee werd 2019 nogmaals een jaar van afwachten: nu is het wachten op duidelijkheid over de tactiek die de overheid gaat hanteren bij de oplossing van de stikstofcrisis.

Ondertussen wordt duidelijk dat de landelijke overheid hopeloos achterloopt bij de transitie die provinciaal en gemeentelijk al lang in de regio Utrecht is ingezet. Provincie, gemeente én bedrijven maken wél de keuzes die nodig zijn om de regio bereikbaar, leefbaar en gezond te houden.

Acties 2018

2018 was het jaar waarin we campagne gevoerd hebben onder de noemer ‘Bescherm het bos, adopteer een boom’.
De campagne liep van maart 2018 tot en met november 2018 en monde uit in de DAG-WEG-DAG, een groot evenement in de binnenstad van Utrecht. De crowdfundingscampagne bracht € 27.000 op, waarvan een aanzienlijk deel aangewend werd om de juridische procedure te onderbouwen en om onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de haalbaarheid van de 2×6-variant in de bak.

Acties 2017

Het belangrijkste wapenfeit in 2017 was het instellen van het beroep bij de Raad van State tegen het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht in maart. Voor verdere inhoudelijke onderbouwing van ons standpunt – het ontbreken van de noodzaak tot verbreding – lieten we in 2017 onderzoek doen door adviesbureau Decisio. Financiering van dit onderzoek was mogelijk vanwege de opbrengst van de crowdfundingscampagne 15 tegen 14 in 2016.
In september werd de Bomenherdenking georganiseerd, wat de kans bood om het contact met de achterban in stand te houden en te versterken.

 

Acties 2016

2016 was het jaar van de grote getallen: 1376 ingediende zienswijzen, 8.600 handtekeningen onder de petitie en honderden demonstranten bij de demonstratie op de warmste dag van het jaar.

Share This