Activiteiten

Een overzicht van activiteiten van de Kerngroep Ring Utrecht

Acties 2020

Hoewel nog niet duidelijk is wat de minister precies van plan is, wel is duidelijk dat zij in de loop van dit jaar weer een besluit wil nemen om de verbreding van de Ring Utrecht A27/A12 op basis van het vernietigde Tracébesluit mogelijk te maken.

Formeel zou het hele project – gezien de vernietiging van het Tracébesluit door de Raad van State – opnieuw doorlopen moeten worden, vanaf de planstudie tot aan het concept Tracébesluit. Sinds de eerste planstudie uit het begin van deze eeuw is de wetgeving veranderd, moeten we voldoen aan de klimaatafspraken van ‘Parijs’ en hebben we te maken met de stikstofcrisis, allemaal factoren die mee zouden moeten wegen bij de totstandkoming van een nieuw Tracébesluit.
Toch lijkt de minister ervoor te gaan kiezen om het huidige plan in ongewijzigde vorm weer als besluit voor te leggen, met hooguit een aanvullende stikstofparagraaf, een mogelijke toepassing van de ADC-toets en waarschijnlijk een verwijzing naar de instelling van een zgn. stikstofbank. Dat zou betekenen dat de minister rond de zomer een nieuw Tracébesluit gaat nemen waar vervolgens bonnen 6 weken beroep aangetekend kan worden, een optie waar de KRU | Kerngroep Ring Utrecht zeker gebruik van gaat maken.

Beroep aantekenen betekent echter ook dat beroep weer juridisch onderbouwd moet worden, wart de nodige kosten met zich mee zal brengen.
Om die kosten te kunnen dragen gaan we ook dit jaar weer campagne voeren, o.a. om geld binnen te halen voor de juridische procedure.
In maart wordt duidelijk hoe onze campagne voor 2020 eruit gaat zien.
Kijk voor komende acties en activiteiten op de agenda van onze campage-website Bescherm het bos.

 

 

 

 

Acties 2019

Vooruitkijkend leek 2019 een jaar om af te afwachten. Het wachten was op de uitspraak van de Raad van State in de beroepsprocedure. In het voorjaar werd duidelijk dat het Europese Hof van Justitie erg kritisch was op de manier waarop de regelgeving rondom stikstofuitstoot in de PAS was vormgegeven. Die kritiek was zo substantieel dat de Raad van State medio 2019 geen andere optie had dan het Tracébesluit Ring Utrecht A27/A12 alleen al op die grond te vernietigen. Dat betekende een enorme overwinning voor de KRU | Kerngroep Ring Utrecht.

We weten allemaal hoe de regering zich sindsdien in allerlei bochten wringt om onder de consequenties van deze uitspraak uit te komen. Hoewel het advies van de commissie Remkes duidelijk is – Niet alles kan – lijkt de minister toch op de ingeslagen weg voort te willen gaan.
Daarmee werd 2019 nogmaals een jaar van afwachten: nu is het wachten op duidelijkheid over de tactiek die de overheid gaat hanteren bij de oplossing van de stikstofcrisis.

Ondertussen wordt duidelijk dat de landelijke overheid hopeloos achterloopt bij de transitie die provinciaal en gemeentelijk al lang in de regio Utrecht is ingezet. Provincie, gemeente én bedrijven maken wél de keuzes die nodig zijn om de regio bereikbaar, leefbaar en gezond te houden.

Acties 2018

2018 was het jaar waarin we campagne gevoerd hebben onder de noemer ‘Bescherm het bos, adopteer een boom’.
De campagne liep van maart 2018 tot en met november 2018 en monde uit in de DAG-WEG-DAG, een groot evenement in de binnenstad van Utrecht. De crowdfundingscampagne bracht € 27.000 op, waarvan een aanzienlijk deel aangewend werd om de juridische procedure te onderbouwen en om onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de haalbaarheid van de 2×6-variant in de bak.

Acties 2017

Het belangrijkste wapenfeit in 2017 was het instellen van het beroep bij de Raad van State tegen het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht in maart. Voor verdere inhoudelijke onderbouwing van ons standpunt – het ontbreken van de noodzaak tot verbreding – lieten we in 2017 onderzoek doen door adviesbureau Decisio. Financiering van dit onderzoek was mogelijk vanwege de opbrengst van de crowdfundingscampagne 15 tegen 14 in 2016.
In september werd de Bomenherdenking georganiseerd, wat de kans bood om het contact met de achterban in stand te houden en te versterken.

 

Acties 2016

2016 was het jaar van de grote getallen: 1376 ingediende zienswijzen, 8.600 handtekeningen onder de petitie en honderden demonstranten bij de demonstratie op de warmste dag van het jaar.

Share This