Waar staan we nu?

Actuele berichten over de stand van zaken
Tijdsbalk

Uitstel aanleg

In december 2016 heeft de toenmalige minister Schulz (VVD) haar handtekening gezet onder het Tracébesluit (TB) dat moet leiden tot een verbreding van de Ring Utrecht tot 2x7 rijstroken. Begin maart 2017 is de Kerngroep Ring Utrecht hiertegen in beroep gegaan bij de Raad van State. De behandeling van dit beroep zou vorig jaar plaatsvinden, maar is toen uitgesteld. Het lijkt er nu op – november 2018 – dat de Raad van State pas medio 2019 het beroep gaat behandelen.

Meer stikstof door verbreding
Een van de bezwaren gaat namelijk over de overschrijding van stikstofnormen door de verbreding. Meer auto’s = meer uitstoot van stikstof = verslechtering luchtkwaliteit = aanslag op gezondheid. Naar aanleiding van verschillende procedures wil de Raad van State nu eerst van het Europees Hof horen of Nederland het op Europees niveau vastgestelde stikstofbeleid op een goede manier in haar wet- en regelgeving heeft omgezet. Op 7 november jl. heeft het Europees Hof een uitspraak gedaan en de uitspraak is helder. Het Hof stelt strenge eisen aan de inhoud van de PAS en de huidige PAS voldoet daar niet aan. Het is aan de Raad van State om aan de hand van deze uitspraak een finaal oordeel over plannen en projecten te geven. De uitspraak dwingt ons inziens tot onderzoek naar reële alternatieven met minder schade voor de natuur.
Intussen is het Rijk er achter gekomen dat het nog veel meer bomen moet kappen, zo’n 28 hectare erbij langs de hele stadsrand. Van 3 september tot 15 oktober 2018 heeft daarom een nieuwe Tracébesluit ter visie gelegen. De Kerngroep heeft ook hiertegen beroep aangetekend.

Wij denken dat de uitvoering van het verbredingsplan nog meer vertraagd gaat worden. We moeten natuurlijk scherp in de gaten houden wat het ministerie gaat doen. Intussen gaat de Kerngroep Ring Utrecht door met de gesprekken met politieke partijen zowel op gemeentelijk, provinciaal als landelijk niveau.

Actueel

Hieronder een overzicht van de nieuwsberichten.

Bosbeschermers, meldt u!

De strijdkreet ‘Amelisweerd niet geasfalteerd’ is nu de geuzennaam van de campagne van een jonge Utrechtse actiegroep tegen de huidige verbredingsplannen van de A27.
Lees meer...
Boomhut Amelisweerd 1982. Rob Huibers.
Share This