Waar staan we nu?

Actuele berichten over de stand van zaken
Tijdsbalk

Tracébesluit vernietigd, maar minister wil koste wat het kost de verbreding!
Op 17 juli 2019 heeft de Raad van State het Tracébesluit vernietigd. Dit heeft zij gedaan, omdat het besluit mede op grond van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) was onderbouwd. En dat mag niet meer. Het hele achterhaalde plan is daarmee naar de prullenbak verwezen. Deze uitspraak dwingt ons inziens tot onderzoek naar reële alternatieven zonder schade voor de natuur.
Onze tevergeefse hoop was dat het ministerie het plan met 2×7 rijstroken, vernietiging van het bos op Amelisweerd en duizenden andere bomen en niet te vergeten een verregaande aantasting van het leefklimaat definitief zou intrekken. Die hoop blijkt ijdel. Minister van Nieuwenhuizen heeft aangekondigd hetzelfde plan waarschijnlijk in september opnieuw in procedure te brengen, met een toegevoegde stikstofparagraaf. 

Achterhaald plan
Het plan is meer dan tien jaar geleden bedacht op de burelen van Rijkswaterstaat en het ministerie in Den Haag. Meer dan 1200 miljoen Euro steken in asfalt is echt niet meer in deze tijd van klimaatcrisis en stikstofcrisis. Voor de gemeente en de provincie Utrecht ligt de oplossing in meer fiets en OV. De bevolking van Utrecht is al bezig met die omslag nar duurzame mobiliteit. In de stad is het autogebruik laag: slechts 19 % pakt de auto voor een stadsrit, 47 % neemt de fiets.

Niet alleen worden er honderden bomen gekapt in Amelisweerd en duizenden bomen langs de rest van het tracé. Verbreding van de bak en de folieconstructie die het grondwater tegenhoudt brengt grote gevaren met zich mee voor de waterhuishouding in het hele gebied tussen Lunetten en de Kromme Rijn. Een reden te meer om te kijken naar alternatieven zonder verbreding van de bak zoals de 2×6 variant van het ingenieursbureau Suunta.

Actueel

Hieronder een overzicht van de nieuwsberichten.

Share This