Waar staan we nu?

Actuele berichten over de stand van zaken
Tijdsbalk
Tracébesluit vernietigd!
Op 17 juli heeft de Raad van State het Tracébesluit vernietigd. Dit heeft zij gedaan, omdat het besluit mede op grond van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) was onderbouwd. En dat mag niet meer.

Meer stikstof door verbreding
Een van onze bezwaren gaat namelijk over de overschrijding van stikstofuitstoot door de verbreding. Meer auto’s = meer uitstoot van stikstof = meer aanslag op de natuur en verdere verslechtering luchtkwaliteit. Naar aanleiding van verschillende procedures heeft de Raad van State voorgelegd aan het Europese Hof of Nederland het op Europees niveau vastgestelde stikstofbeleid op een goede manier in haar wet- en regelgeving heeft omgezet. Op 7 november 2018  heeft het Europees Hof een uitspraak gedaan en de uitspraak is helder. Het Hof stelt strenge eisen aan de inhoud van de PAS en de huidige PAS voldoet daar niet aan. Op grond van dat besluit heeft de Raad van State nu het finale oordeel gegeven: het mag niet! Het hele plan is daarmee naar de prullenbak verwezen.
Deze uitspraak dwingt ons inziens tot onderzoek naar reële alternatieven zonder schade voor de natuur.

Hoe verder?
We hopen dat het kabinet de conclusie trekt dat het plan met 2×7 rijstroken, vernietiging van het bos op Amelisweerd en duizenden andere bomen en niet te vergeten een verregaande aantasting van het leefklimaat in de aangrenzende wijken een onbegaanbare weg is. En dat er een ander plan op tafel moet komen in samenwerking met gemeente en provincie én bewoners. Om te beginnen met een maximumsnelheid van 80 km op de stadssnelweg Ring Utrecht!  Wij vinden dat nu ook de Provincie Utrecht en de gemeente Utrecht weer aan zet zijn.

Het kabinet heeft intussen een commissie benoemd die met een advies moet komen over wat te doen met al die plannen (megastallen, snelwegen, luchthavens, woningbouw) die op grond van de PAS zijn ontworpen.

De Kerngroep Ring Utrecht gaat uiteraard door met gesprekken hierover met politici en bestuurders op gemeentelijk, provinciaal als landelijk niveau. En wij hebben  inmiddels een alternatief plan gepresenteerd.  Afgelopen juni 2019 hebben we ons alternatief voor een deel van het Tracébesluit, onderbouwd met cijfers, naar buiten gebracht, namelijk 2×6 rijstroken binnen de bak van Amelisweerd. Wanneer we kiezen voor een maximum snelheid van 80 km/uur  is dat een alternatief dat zowel qua doorstroming als veiligheid aan alle criteria voldoet. Daarnaast is dit alternatief gezonder, stiller en veel goedkoper dan het nu gestrande plan voor 2×7 rijstroken. Zo kan er ook geld worden besteed aan betere fietsvoorzieningen beter OV in de regio. In plaats van nog meer asfalt, dat de files toch niet oplost.

Actueel

Hieronder een overzicht van de nieuwsberichten.

MER verbreding Ring Utrecht

De Kerngroep Ring Utrecht (KRU) is van mening dat er een totaal nieuwe MER moet komen, omdat er in de laatste tien jaar zoveel zaken veranderd zijn.

Share This