Alles op alles voor meer asfalt

Ook in 2019 varianten, die Amelisweerd sparen, opzij geschoven
3 okt, 2022

Alles op alles voor meer asfalt

Artikelen in AD/UN van afgelopen dagen onthullen dat in 2019, na vernietiging van het Tracébesluit door de Raad van State, ambtenaren van het Ministerie van I&W druk in de weer zijn geweest met een alternatief dat veel meer bos spaart. Toch bleef de top van het ministerie inclusief toenmalig minister Cora van Nieuwenhuizen vasthouden aan het verbredingsplan van 2×7 rijstroken. Ook al kost dat honderden miljoenen meer.

Dit bewijsmateriaal kwam naar boven nadat AD journalist Mathijs Steinberger met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur stukken kon inzien die het Rijk liever verborgen had willen houden voor het publiek en voor de Tweede Kamer.

Keuze aan de politiek
Ter herinnering: al in februari 2013 kwam ingenieursbureau Witteveen + Bos met een notitie waarin vermeld wordt dat er een oplossing binnen de bak mogelijk is: ‘ja, mits’. Bij deze variant is omgekeerd geredeneerd: het behouden van de bakconstructie is het uitgangspunt. De ontwerpsnelheid van 120 km/u wordt hierbij verlaten en met 80 of 90 km/u kun je voldoen aan eisen van doorstroming en veiligheid. Vluchtstroken mogen alleen bij uitzondering achterwege gelaten worden. Daar zijn genoeg voorbeelden van: bijvoorbeeld in de huidige bak van Amelisweerd van Zuid naar Noord en in de 6 km lange Westerscheldetunnel.

Dat onderzoek – en het door de Kerngroep ingebrachte SUUNTA onderzoek – geven aan dat er andere keuzes gemaakt kunnen worden. Tot nu toe is dit nooit gebeurd, er is alleen maar tegengewerkt. Die tegenwerking blijkt vooral politiek (achtereenvolgende VVD ministers) te zijn. Ambtelijk is er, zoals nu blijkt uit het AD, wel degelijk naar minder ingrijpende oplossingen gekeken en onderzocht. Die zijn mogelijk. De politiek kan niet meer om het alternatief van de regio heen. Provincie en gemeente Utrecht zijn hier nu hard mee bezig.

Wel op weg, maar niet genoeg
De beschreven variant in het AD/UN geeft aan beide zijden van de bak een verbreding, aan de westzijde 4,4 meter en aan de oostkant van de bak 3,2 meter.

Zo’n verbreding zou nog zonder de diepwand kunnen worden gemaakt en is dus goedkoper, maar tast nog steeds Amelisweerd aan. Dat willen wij natuurlijk niet. Omdat er van Zuid naar Noord al zes rijstroken liggen, lijken deze extra meters niet nodig. Deze variant van het ministerie gaat uit van een maximum snelheid van 120 km/u. Dat maakt waarschijnlijk die extra meters voor de verbreding van de bak nodig. Als je kiest voor een lagere snelheid of iets minder brede rijstroken dan 3,5 meter hoef je de bak niet te verbreden. Een lager maximum is bovendien beter voor luchtkwaliteit, geeft minder geluid en is dus beter voor gezondheid van tienduizenden bewoners langs de A27/A12.

Links openen in een nieuw tabblad. De artikelen bevinden zich mogelijk achter een betaalmuur.

Kap Amelisweerd blijkt niet nodig
Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!