Alternatieven voor asfalt

Er zijn heel veel kansrijke mogelijkheden!

Alternatieven voor asfalt

1. Asfalt, file en afstanden
Meer asfalt is geen goede oplossing voor het fileprobleem. De files nemen alleen maar toe, overeenkomstig de “fundamental law of road congestion”. In een stad als Utrecht, waar 65% van het verkeer uit stad en regio komt, zullen de afslagen naar stad en Uithof en de wegen in de stad alleen maar meer verstoppen als je de snelweg verbreedt. Zie Waarom werkt het niet?

In dit stuk wordt o.a. gepleit voor openbaar vervoer en fietsbeleid. Dat is terecht, want de meerderheid van de autoritten is korter dan 7,5 km. 25% zelfs korter dan 3 km.  http://www.mobiliteitsscan.info/  Dat zijn fietsafstanden, en daarbij is fietsen ook veel gezonder. Minder auto’s in de stad zorgt voor betere bereikbaarheid als het echt moet, bijv. bevoorrading.

2. Ondertussen wordt er steeds meer gepleit voor alternatieve maatregelen.
Zelfs bij partijen waar je het niet zou verwachten. Zie  bijv. het NOS artikel: Door groeiend fileprobleem lijkt het r-woord geen taboe meer te zijn.

Een citaat:

Wegverbreding is probleem vergroten
“De wegen steeds breder maken is geen oplossing”, zegt Patrick Potgraven van De Verkeers Informatie Dienst (VID). “Met een extra rijbaan neemt ook de kans op ongelukken fors toe. En als de weg wordt afgezet, hebben gelijk ook meer mensen er last van en duurt de file nog langer.”
Bestuurders zullen vooral zelf een bewuste keuze moeten maken, zegt Potgraven. “Een schoonmaker kan er natuurlijk niet voor kiezen om thuis te werken. Maar er zijn steeds meer beroepen waarbij dat wel mogelijk is.” Uiteindelijk zal volgens hem de afkeer voor de file het belangrijkste medicijn ertegen worden.

Er wordt ook steeds meer gepleit voor een vorm van betalen voor het gebruik van de auto, oftewel rekeningrijden. Je zou dat op verschillende manieren kunnen vormgeven.

3.  Onderzoek van CPB en PBL
Nu is er dit jaar een onderzoek van CPB en PBL verschenen met de titel Kansrijk Mobiliteitsbeleid.
Dit rapport pleit opnieuw voor uitstel van wegverbredingen, net als in de MKBA van 2014 voor de Ring Utrecht. Ze bepleiten  no regret-varianten, die de welvaart zouden moeten verhogen, ongeacht de toekomstverachtingen. Lees: effectief en veel goedkoper. Daarnaast wordt een hele serie alternatieven voor asfalt behandeld, waaronder fietsbeleid en OV. De Uithoftram wordt genoemd als voorbeeld van een goede investering.  Ook vermelden ze dat extra rijstroken (plusstrook, wisselstrook etc) op den duur leiden tot meer verkeer. Dit geldt eveneens voor snelheidsverhoging naar 130km/u.

4. Een aantal alternatieven  uit verschillende bron op een rijtje:

a.     Slimme mobiliteit
Hier worden soms  oplossingen bedoeld met een digitale basis. Maar het kan bijv. ook  zijn:

i.     telewerken

ii.     flexibele werktijden

iii.      carpooling

iv.     autodelen

v.     fiets

vi.     OV

vii.     P+R

b.     Zelfrijdende auto’s
Helpt ook al als ze niet echt zelfstandig rijdend zijn. Want ze kunnen efficiënter achter elkaar rijden en in/uitvoegen, spookfiles verminderen

c.     Veel files ontstaan door ongelukken

i.     Dezelfde snelheid van alle soorten wegverkeer helpt daartegen, het geeft een veel rustiger wegbeeld.

ii.     Handhaven op gevaarlijk en onoplettend gedrag helpt ook, zoals bijv. telefoongebruik in de auto.

d.     Prijsmaatregelen

e.     Spitsmijden.
Een beloning voor wie niet meer in de spits autorijdt. Wel fraudegevoelig.

f.      Goed (elektrisch) fietsbeleid
Bij-effect: meer beweging, dus gezonder

g.     Goed OV-beleid
In het verlengde van de Uithoftram

h.     Vermijden van lange bouwperioden
Zoals de 8-jarige risicovolle bouwperiode in Utrecht. Werken aan de weg is een belangrijke oorzaak van files.

i.      Lagere maximumsnelheid
Bij 80km  rijden alle auto’s ongeveer even snel, even snel ook als vrachtverkeer.  Voordelen daarvan zijn:
i.       Minder optrekken/afremmen dus rustiger verkeersbeeld.
ii.      Betere doorstroming want minder spookfiles.
iii.     Soepeler in- en uitvoegen, dus ook weer betere verkeersafwikkeling en minder files.
iv.     Minder ongevallen en incidenten, dus ook weer minder files.
v.      Minder uitstoot van luchtvervuiling en lawaai.
vi.     Uniforme lagere snelheden geven minder luchtverontreiniging en zorgen w.s. voor betere doorstroming.
vii.     Vergelijk de Ring van Parijs die naar 70km/u is gegaan.

j.      Het rapport Kansrijk Mobiliteitsbeleid van CPB en PBL noemt nog veel meer mogelijkheden.

 

Share This