Alternatieven voor meer asfalt

In combinatie toegepast: effectief, gezond, natuur- en geldbesparend

DE BASIS: ALTERNATIEVEN VOOR VERBREDING

Er zijn veel goede, kosteneffectieve alternatieve maatregelen mogelijk. Een combinatie daarvan werkt het beste, en daarnaast kun je kiezen wat op een bepaald moment het meest  passend is.

Het grote voordeel van alternatieven is, dat je ze meestal in de hele Randstad kunt inzetten, plus andere randstedelijke gebieden. Daarmee wordt het effect groter. Verkeerskundig hebben de maatregelen goed effect, in tegenstelling tot meer asfalt.

Alle maatregelen sparen Amelisweerd en de meeste ook de andere parken en natuur.
Sommige alternatieven hebben ook directe gezondheidsvoordelen, zoals fietsen en lopen, vanwege het bewegen.
De meeste nadelen van verbreding met asfalt worden vermeden of verminderd (zie argumenten).

Het Centraal Plan Bureau en onderzoeksinstituut CROW noemen vele alternatieve maatregelen en ook de TU Delft doet onderzoek.
Hieronder zijn een aantal alternatieve maatregelen opgesomd, maar dit is zeker niet uitputtend.

 

 1. Een vorm van kilometerheffing of prijsbeleid, inmiddels ook bepleit door diverse organisaties. Dit werkt overal in Randstedelijk gebied en heeft dus een veel groter effect dan verbreden van de Ring.
 2. Er komen steeds meer onverwachte files door ongelukken en incidenten. Vooral bij vrachtwagens kost  dat veel tijd. Meer bergingsteams inzetten zodat de weg eerder weer vrij is, werkt heel  goed, vooral bij knelpunten. Is onderzocht aan de Technische Universiteit. Levert 2x zoveel op als het kost en is effectief, want juist onverwachte files brengen het meeste fileleed. Dit is recent  in het nieuws geweest bij Brandpunt, met hoogleraar TU Bert van Wee.
 3. Grootschalig fietspaden en snelfietspaden aanleggen in de hele regio, beter nog de hele Randstad. Voor fiets, elektische fiets (25 km/u ) en speed pedelec (50 km/u ). De stad Utrecht is hier al mee bezig, en er wordt ook regionaal gebouwd. Effectief, want meer dan 2/3 van het verkeer op de Ring maakt korte ritten in stad en regio. In de stad is de fiets meestal veel sneller dan de auto.
 4. Meer tramlijnen aanleggen dan de Uithoflijn die nu wordt gebouwd, plus bus, misschien. Een OV-netwerk dus.
 5. Spitsmijden, eventueel met beloning. Als het tijdens verbouwingen kan, waarom dan niet structureel?
 6. Een aantal dagen per week thuiswerken, telewerken.
 7. Files niet proberen te bestrijden met nieuw asfalt, want dat werkt averechts. Juist de file dwingt automobilisten die andere mogelijkheden hebben, tot andere keuzes. Zoals thuiswerken, fietsen, op een andere tijd vertrekken, spitsmijden, OV, deelauto.  Als een deel van de automobilisten dit doet, blijft er voor de anderen, die weinig keus hebben, genoeg ruimte over.
  Voor meer informatie waarom nieuw asfalt averechts werkt, zie Argumenten 2.
 8. Korte afstanden lopen. Veel gezonder dan in de auto stappen om een halve km te rijden. Onderzoeksinstituut CROW ontwikkelt plannen om de openbare ruimte aantrekkelijker te maken voor lopen.
 9. 80 km op de Ring, en bij files andere snelheden instellen via matrixborden. 80 km zorgt ervoor dat iedereen dezelfde snelheid heeft. Daardoor ontstaan minder ongelukken en minder files als gevolg van die ongelukken. Ook zorgt 80 km voor minder luchtvervuiling. Bij 70 km/ uur verwerkt een weg het meeste verkeer. Met een hogere snelheid neemt  de kans op files toe, en ook de kans op ongelukken neemt dan toe. 80 km is een goed compromis.
 10. Als je dan toch persé asfalt wilt, is 2×6 banen binnen de bak van Amelisweerd ook mogelijk. Dit voorkomt het kappen van Amelisweerd en er zijn minder technische risico’s, maar verder blijven de nadelen van de verbreding bestaan. Hiernaar is onvoldoende onderzoek gedaan.
 11. Vervoer van goederen anders regelen, zoals bezorgen per e-fiets. Kleine goederen standaard laten afhalen op afhaalpunten. Grote goederen alleen op afspraak aan huis bezorgen. Dat scheelt vele nutteloze ritten met bestelauto’s die op goed geluk proberen te bezorgen.
 12. Het Centraal Planbureau heeft nog diverse andere maatregelen onderzocht in Kansrijk Mobiliteitsbeleid.
Share This