De basis: argumenten tegen verbreding

Asfalt werkt niet, een combinatie van alternatieve maatregelen wel

DE BASIS: ONZE ARGUMENTEN

De verbreding van de Ring Utrecht is nog lang geen gelopen race!
Inmiddels is de rechtszaak bij de Raad van State uitgesteld. Ook politiek vragen wij om uitstel van de verbreding: probeer eerst maar eens een aantal goede, veel goedkopere alternatieven uit. Nu is het moment!
Dit verzinnen wij niet zelf. Het Centraal Planbureau heeft hier al eerder voor gepleit. Hoogleraar Bert van Wee geeft telkens aan dat meer asfalt leidt tot meer files en dat andere maatregelen veel beter werken, zoals meer bergingsteams bij ongelukken. Zie ook het onderzoek van overheidsinstituut CROW over de verstopping van de steden.

Uitstel van verbreding kost weinig, en het levert zeker veel voordelen op. Er zijn argumenten die pleiten voor uitstel, en argumenten die pleiten voor afstel.

Argumenten die pleiten voor uitstel van verbreding:

 1. 1,2 miljard euro wordt verspild (kosten-baten onderzoek MKBA en Centraal Plan Bureau)
 2. Verbreding trekt meer verkeer aan en verstopt de stad en regio Utrecht nog meer
  • De reistijd neemt toe. Je bent langer onderweg voor dezelfde reis. In vaktermen: doorstroming en bereikbaarheid verslechteren.
  • De flessenhalzen bij de afslagen naar stad en dorp krijgen nog meer verkeer te verwerken en de stad loopt vast. Juist die afslagen zijn belangrijk want 2/3 van het verkeer  op de snelweg  rijdt korte ritten binnen de stad en de regio Utrecht en komt dus terecht bij die flessenhals-afslagen. De snelweg en de wegen in de stad zijn communicerende vaten.als-dit-je-probleem-is
  • Ook is er geen parkeerruimte voor al die extra auto’s, in de stad niet en op de Uithof evenmin.
  • Files op de snelweg worden verplaatst en veel files blijven. De situatie verslechtert.
   Files op de Uithof blijven, omdat Rijkswaterstaat onvoldoende rekent met verstopping op de Uithof en in de stad.

   • Meer informatie over verkeer vind je hier:
    – Documenten/ Art. KRU Trouw 2-6-2017
    – Documenten/ Feiten, fabels, keuzes
    Documenten/ Verkeersprognoses: analyse
    – https://www.stopverbredingringutrecht.nl/big-data/
    – https://www.crow.nl/kennis/bibliotheek-verkeer-en-vervoer/kennisdocumenten/de-wegen-slibben-dicht,-hoe-komt-crow-aan-die-info
 3. Uitstel geeft tijd om na te denken over alternatieven, in samenwerking met de regio Utrecht
  Link naar Home/ alternatievenArgumenten die pleiten voor afstel:
 4. Verbreden trekt verkeer aan en dat is slecht voor CO2 uitstoot en klimaat
 5. 8 jaar lang bouw- en verkeersoverlast, met effect op gezondheid. Het ergst bij Lunetten. Er wordt waarschijnlijk gewerkt met de oude, lage geluidschermen, mogelijk tijdelijk zonder geluidschermen.
 6. Landgoed Amelisweerd wordt opnieuw aangetast, evenals andere parken en natuur. Maarschalkerweerd, park Voorveldsepolder, het natuurgebied achter de Botanische Tuinen op De Uithof.
  De natuurcompensatie is volstrekt onvoldoende.
 7. De technische en financiële risico’s in de “foliebak”tussen Amelisweerd en Lunetten zijn groot
 8. Het Utrechtse woon- en leefklimaat wordt nog verder aangetast. Meer luchtvervuiling, minder natuur. Soms geluidschermen zo hoog als flats van 5 verdiepingen, soms onvoldoende geluidsbescherming. Het verhogen van geluidschermen in Utrecht Zuid wordt door de verbreding steeds langer uitgesteld.
 9. Het aantal ongevallen neemt toe als gevolg van de verbreding.
  Door dit project komen er juist meer verkeers-slachtoffers, wordt gezegd in de Maatschappelijke Kosten en Batenanalyse (MKBA) uit 2014 van Decisio.
Share This