Beroep aantekenen

Beroepschrift KRU ingediend - uitspraak RvS uitgesteld

Verbreding A27 vertraagd door beroep Europees Hof

Lees hier over de meest recente stand van zaken m.b.t. de beroepsprocedure:
Raad van State schort beroepsprocedure Ring Utrecht een jaar op vanwege vragen over Europese stikstofwetgeving.

.

Beroepschrift KRU

Donderdag 2 maart hebben we als KRU beroep ingesteld bij de Raad van State tegen het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht. We zijn van mening dat er geen voordeel is voor het verkeer en dat de kosten van meer dan 1 miljard euro – exclusief de verslechtering van de leefomgeving –  niet in verhouding staan tot de baten die minister Schultz voorspelt: geen nut op dit moment en 1 minuut ‘reistijdwinst’ in de jaren na 2030. Het Tracébesluit blijkt op drijfzand gefundeerd. En de schade: onherstelbaar en onnodig.

Kijk voor de volledige tekst van het Beroepschrift hier: Beroepsschrift KRU 2 maart 2017.

 

 

Na de Zienswijze het Beroepschrift

Ruim 1370 organisaties en burgers hebben in juni 2016 zienswijzen ingediend tegen de plannen voor de verbreding van de A27. Ook de gemeente en de Provincie Utrecht zijn tégen. Toch heeft minister Schultz van Haegen het TracéBesluit (TB) vastgesteld. Het is op 19 januari  2017 in de Staatscourant gepubliceerd. Vanaf die datum is er zes weken de tijd om in beroep te gaan. Het woord is nu aan de juristen. Als betrokken burgers kunnen we vooral voor reuring zorgen.

Mobilisation for the environment (MOB) vertegenwoordigt de Kerngroep Ring Utrecht (KRU) in de beroepszaak. Een zienswijze indienen op het Ontwerptracébesluit kon iedereen die tegen de verbreding is en zich belanghebbend voelt, verklaart jurist en milieukundige Imre Csikós van dit bureau. Het maakte de bezwaren tegen de verbreding juridisch officieel en is een noodzakelijke stap om in beroep te kunnen gaan tegen het Tracébesluit. Het beroepschrift is een zaak van juristen. De bestuursrechter (bij de Raad van State) die het behandelt, toetst het aan wetten zoals de Algemene Wet Bestuursrecht, de Tracéwet, de Wet Milieubeheer, de Natuurbeschermingswet en Europese regelgeving, afhankelijk van de punten in het beroepschrift.

Ontvankelijk of niet
Enkel het beroep van iemand die juridisch als belanghebbende geldt, wordt ontvankelijk verklaard. Belanghebbend ben je bijvoorbeeld als je direct naast de snelweg woont en je zorgen maakt over het fijnstof in je leefomgeving, maar niet als je vaak op Amelisweerd wandelt. Organisaties kunnen in beroep gaan als dat past bij hun doelstellingen, bijvoorbeeld omdat in hun statuten staat dat ze de aantasting van de natuur in Nederland willen tegengaan.

MOB stelt namens een aantal organisaties en individuen het beroepschrift op. Behalve KRU zijn dat onder meer Vereniging Leefmilieu en de Utrechtse Milieufederatie. Binnen zes weken, gerekend vanaf 19 januari, moet het beroepsschrift er liggen. Het betreft een versnelde procedure omdat het project onder de zogenaamde Crisis- en Herstelwet valt. Om die reden moeten ook meteen alle gronden van beroep in het beroepschrift staan.

Zeldzame soorten
De bestuursrechter moet eveneens versneld uitspraak doen: binnen zes maanden. Csikós: ‘Er komt in ieder geval een zitting, en Rijkswaterstaat zal een verweerschrift schrijven tegen ons beroepsschrift. In het zwartste scenario kan Rijkswaterstaat binnen nu en 10 weken met de bomenkap beginnen. Om dat te voorkomen vragen we direct een voorlopige voorziening aan.’

Csikós windt er geen doekjes om: het is een moeilijk dossier. Rijkswaterstaat heeft de zaak grondig voorbereid. Individuele burgers kunnen in deze fase niet veel meer doen dan MOB van informatie voorzien die kan helpen de punten in het beroepschrift te onderbouwen. ‘We bespreken ons beroep met opdrachtgevers en andere belanghebbenden. Als mensen punten hebben waaraan wij aandacht zouden moeten besteden, willen we dat graag weten. Het is bekend dat er langs het tracé vindplaatsen zijn van zeer zeldzame soorten. Wij willen zo volledig mogelijk zijn.’

Reuring
MOB zal zich in het beroepschrift ook baseren op de onderzoeken die gaan lopen dankzij de succesvolle crowdfunding. Doel van de onderzoeken is allereerst om de strijd tegen de verbreding hoog op de politieke agenda te houden. De verkiezingen komen eraan en meerdere partijen hebben zich al tegen verbreding uitgesproken. Elke vertraging door juridische stappen kan gunstig zijn voor het politieke proces. ‘Het juridische en het politieke traject hebben elkaar nodig. Het juridisch traject is gebaat bij reuring en politieke aandacht. Daar kan iedereen die tegen de verbreding is voor zorgen, in kritieke fases, bijvoorbeeld rondom een plan voor bomenkap. Veel reuring rondom dit dossier blijft van groot belang.’

Share This