Besluit Raad van State biedt uitgelezen kans voor duurzaam alternatief

Verbreding van de A27 wel/niet definitief van de baan?

Besluit Raad van State biedt uitgelezen kans voor duurzaam alternatief

De Raad van State heeft het Tracébesluit voor verbreding van de A27 nietig verklaard. Maar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal mogelijk proberen de plannen alsnog te verwezenlijken. Het ministerie kan ook kiezen voor een duurzamere aanpak van de verkeersproblematiek rondom Utrecht.

Als juridisch adviseur van de Kerngroep Ring Utrecht legt Ewald Korevaar uit wat de juridische consequenties zijn van het besluit van de Raad van State. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet, als ze het plan alsnog wil doorzetten, de besluitvorming rondom de verbreding van de A27 helemaal overdoen, verklaart hij. Zo’n procedure kost tijd, naar schatting zeker 1,5 tot 2 jaar.

Nieuwe Milieueffectrapportage

Korevaar: ‘Als het ministerie de bestaande plannen ongewijzigd wil uitvoeren, zal het deze opnieuw moeten onderbouwen. De Raad van State heeft de verbredingsplannen afgewezen na toetsing aan de Europese regelgeving voor de uitstoot van stikstof in Natura 2000-gebieden. De ministeriële onderbouwing van de Programmatische Aanpak Stikstofuitstoot (PAS) voldeed niet. Het ging daarbij overigens niet om Amelisweerd, want dat is geen Europees beschermd natuurgebied. Het ging wel om onder meer de Oostelijke Vechtplassen en het Veluwe-gebied. Voor de nieuwe onderbouwing is waarschijnlijk een nieuwe Milieueffectrapportage (MER) nodig. In de oude MER is nog onvoldoende gekeken naar de gevolgen van stikstofuitstoot.’

Mooie kans voor herbezinning

Korevaar en de Kerngroep Ring Utrecht hopen dat de minister de vernietiging van het Tracébesluit zal gebruiken voor een algehele herbezinning op de plannen. ‘De nieuwe situatie biedt Den Haag een prachtkans om tot een duurzaam alternatief te komen. Tot een plan dat recht doet aan de natuur, het milieu, de verkeersveiligheid en de gezondheid van inwoners van Utrecht, waarvoor Amelisweerd niet verder aangetast hoeft te worden. Essentieel daarvoor zijn maatregelen als een maximumsnelheid van 80 km op de Ring Utrecht, een betere regionale OV-infrastructuur, in combinatie met goede fietsroutes en –accomodaties. De KRU heeft de bouwstenen daarvoor al aangeleverd.’

Alert blijven!

Iedereen die dit duurzame alternatief wil bevorderen kan dat doen door consequent deze visie naar voren te blijven brengen, denkt Korevaar. Aanwezig zijn bij acties, geld doneren voor het nodige onderzoek en advieswerk, proberen politici te overtuigen… ‘We moeten niet achteroverleunen.’

 

 

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!