Beter een andere aanpak dan verbreding A27

Interview met advocaat Bondine Kloostra

Beter een andere aanpak dan verbreding A27

Advocaat Bondine Kloostra van advocatenkantoor Prakken d’Oliveira schrijft samen met Ewald Korevaar het beroepschrift voor de Kerngroep Ring Utrecht. ‘De noodzaak van deze verbreding staat helemaal niet vast.’

Voor welke milieuzaken heb je je tot dusver ingezet?
‘Ik werk nu vijftien jaar op het terrein van milieu- en natuurbeschermingsrecht. In die tijd heb ik veel projecten met een grote milieu-impact gedaan, zoals tegen het bouwen van de grote kolencentrales en tegen uitbreiding van vliegveld Lelystad. Ik verdiep me graag in verschillende onderwerpen. Zo houd ik me bezig met discussies over kernenergie, gevaar van chemische stoffen en bestrijdingsmiddelen. De rechtsregels in het milieurecht komen grotendeels uit Europa. Ik ga in veel zaken na of de Europese regels in Nederland goed worden vertaald en toegepast.’

Kun je enkele recente successen noemen?
‘Ik ben de laatste tijd veel bezig met procedures tegen afschot van wilde dieren. Pas nog heb ik een zaak gewonnen over het afschieten van de knobbelzwaan. Dat zijn interessante zaken, omdat die stap voor stap beter zicht geven op onze omgang als maatschappij met de natuur. Ik heb verder recent een mooie zaak bepleit bij de Europese rechter over het Europese verbod op gebruik van gif dat zeer schadelijk is voor bijen. De milieuorganisaties hebben die zaak in eerste aanleg samen met de Europese Commissie gewonnen. Maar er ligt nu een hoger beroep van fabrikant Bayer bij het Europese Hof. Het is spannend wat daar uit gaat komen.’

Wat betekent Amelisweerd voor jou?
‘Ik vind natuurbehoud van groot belang. Natuur is snel beschadigd of verdwenen, en komt niet zomaar terug. De biodiversiteit in Nederland holt achteruit. Economische belangen staan meestal voorop. Een andere aanpak is echt nodig. Maar het is blijkbaar gemakkelijker voor instanties en bedrijven om door te gaan op de bekende weg. Dat zie je bij de A27 ook.’

Hoe gaat de samenwerking met Ewald Korevaar?
‘We hebben al in meer zaken goed samengewerkt. Ewald kent de zaak grondig omdat hij zich al jaren met de A27 en Amelisweerd bezighoudt. Hij combineert technische kennis over berekeningen en modellen met uitstekende kennis van de stikstofregels. Hij weet wanneer berekeningen niet kloppen en ook wat de juridische consequenties daarvan zijn. Dat is fijn samenwerken.’

Waarop gaan jullie inzetten in het beroep?
‘Het is evident dat de noodzaak van de geplande verbreding niet vaststaat. Over 10 jaar ziet de wereld er anders uit en die verandering is al ingezet. De overheid blijft voortborduren op cijfers uit 2014, maar de nieuwe inzichten over thuiswerken hadden in de besluitvorming moeten worden meegewogen. Als je als overheid je afweging baseert op onvolledige gegevens, kan de rechter daarin ingrijpen. En als een project bijvoorbeeld door stikstofuitstoot de natuur aantast of kan aantasten, geldt een strikt juridisch kader. Is er een dwingende reden van openbaar belang, zijn er alternatieven voor de weg en is het natuurverlies te compenseren? Dat laatste is echt de vraag, want natuur is niet zo maakbaar. Die gaat voorlopig alleen maar achteruit en met hoge stikstofgehaltes in de lucht, ontwikkelt nieuwe natuur zich moeilijk. Daar zullen we in ons beroep op ingaan.’

 

Interview: Veronique Huijbregts

Advocaat Bondine Kloostra
‘Het is evident dat de noodzaak van de geplande verbreding niet vaststaat.’
 
Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!