Big Data toont aan dat bijna alle files bij afslagen staan

Maar afslagen en stadswegen kunnen niet breder

Analyse van Big Data: meer asfalt zorgt voor meer files op de afslagen naar de stad

Wat zijn Big Data?
Big Data zijn grote verzamelingen gegevens die verzameld worden van computergebruikers, mobiele telefoon, Tom Tom, en andere digitale middelen. Die gegevens kunnen veel informatie laten zien, bijvoorbeeld over het gebruik van de snelweg. Waar treden files op, welke routes worden het meest gebruikt, hoe zit het met reistijdverlies oftewel vertraging, enzovoort

Analyse van Big Data: meer asfalt zorgt voor meer files
Recent is er een aantal analyses losgelaten op big data die zijn verkregen uit Tom Tom, GSM, en dergelijke. Die analyses laten zien dat de belangrijkste reistijdverliezen met de auto optreden op het lokale wegennet: stadswegen of wegen in de provincie die geen snelweg zijn. Voor zover automobilisten stilstaan op rijkswegen, is dat bijna volledig bij de afslagen naar het onderliggend wegennet. Dus bijvoorbeeld naar wegen in de stad Utrecht of De Uithof.

Als je het rijkswegennet uitbreidt, trekt dat extra autoverkeer aan. Daarmee wordt extra  vertraging veroorzaakt op het onderliggend wegennet en bij de afslagen. En wel in die mate dat de totale reistijd van deur tot deur zelfs langer wordt. Onze conclusie: meer rijksweg werkt dus averechts.

Dat komt omdat je wel de snelwegen kunt verbreden, maar niet de wegen in de stad. De stad laat maar een beperkt aantal auto’s toe. Een 14-baans snelweg naar het Domplein is onmogelijk, tenzij je de binnenstad afbreekt. Kijk hier voor meer informatie.

Tweede Kamer
Een deel van deze big data analyses is gepubliceerd, een ander deel is echter nog niet openbaar gemaakt.

We stellen voor dat de Tweede Kamer de minister verzoekt om openbaarmaking van deze analyses. Daarmee kunnen ze bespreekbaar worden gemaakt. Zolang de Tweede Kamer geen inzage heeft in die analyses en de consequenties ervan niet heeft kunnen meewegen, zijn beslissingen over uitbreiding van het rijkswegennet prematuur. En is uitstel daarvan op zijn plaats.
Daarom vragen we de Tweede Kamer om:
1)    openbaarmaking van deze analyses
2)    uitstel van de besluiten totdat deze analyses afdoende zijn verwerkt in de besluitvorming.

Share This