Bomen kappen voor meer auto’s is ongezond beleid

350 Utrechtse zorgverleners pleiten in petitie voor heroverweging Tracébesluit

Bomen kappen voor meer auto’s is ongezond beleid

Het verbredingsplan voor de A27 is slecht nieuws voor de gezondheid van de inwoners van Utrecht. Dat vrezen veel zorgverleners in de stad. 350 van hen tekenden een petitie om te pleiten voor heroverweging van het Tracébesluit. De petitie is op 11 juni aan kabinet en Tweede Kamer aangeboden. Huisarts Jessie Neffke over het belang van Amelisweerd voor onze gezondheid.
‘Als zorgverleners maken we ons ernstige zorgen over de gezondheidseffecten van de plannen voor verbreding van de A27,’ vertelt Jessie Neffke. ‘De luchtkwaliteit van Utrecht is nu al erg matig. En wij voorzien dat door verbreding van de weg de uitstoot van fijnstof verder toeneemt. Er wonen veel mensen vlak bij de A27.’

Ziek door fijnstof
De uitstoot van fijnstof en andere luchtverontreiniging heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid, verklaart Neffke. Mensen krijgen eerder last van aandoeningen aan hart, vaten en longen en bestaande klachten verergeren erdoor. Jonge kinderen lopen meer risico op het ontwikkelen van longziektes. ‘Wij betwijfelen of de overheid deze gezondheidseffecten voor de inwoners van Utrecht bij de besluitvorming over de verbreding voldoende heeft onderzocht en betrokken. We hebben er in ieder geval nergens cijfers over kunnen vinden. We krijgen weliswaar een hogere geluidswal en een groene overkapping. Maar langs de geplande fly-over bij Rijnsweerd is een geluidswal bijvoorbeeld niet mogelijk. En in die wijk wonen veel kinderen.’

Psychische gronden
Ze vervolgt: ‘Amelisweerd is bovendien een waardevol recreatiegebied, dat we heel hard nodig hebben. Als huisartsen zien we veel mensen, zeker nu, met corona, met klachten als overspannenheid of burn-out. Die hebben dat beetje natuur hard nodig om tot rust te komen. Dus ook voor de psychische gezondheid kunnen we Amelisweerd niet missen. In hoeverre is een eeuwenoud bos vervangbaar door wat snippergroen dat nog aangelegd moet worden? En sporten is gezond maar sporten dicht bij zo’n drukke weg? Niet voor niets steunt ook Kampong onze petitie.’

Hitte-eiland
Utrecht is landelijk al een bekend hitte-eiland, zegt Neffke. De stad warmt veel meer op dan de groenere omgeving. Dat verschil kan wel tot 6 graden oplopen. ‘Vooral ’s nachts koelt de stad slecht af. Maar mensen moeten verkoeling kunnen zoeken. En daar zijn bomen ontzettend belangrijk voor.’

Besluit heroverwegen
De petitie is breed verspreid en door 350 huisartsen, medisch specialisten, en andere (para-)medici ondertekend. Lang niet alle zorgverleners in Utrecht zijn bereikt, vertelt Neffke, omdat de initiatiefnemers niet overal contacten hadden. ‘Maar wij vonden dit al een indrukwekkend aantal.’ De petitie is de avond vóór de bespreking van de verbreding in de Tweede Kamer per mail verstuurd. Tot dusver is er nog geen reactie gekomen, vertelt Neffke. ‘Maar als we niets horen, dienen we een verzoek in voor een antwoord of een gesprek. Wij willen dat het Tracébesluit serieus wordt heroverwogen, en nu inclusief de gezondheidsaspecten. Voor de stad Utrecht is dat heel hard nodig.’

Tekst: Veronique Huijbregts

Lees ook: luchtvervuiling

Roetkaart_uitsnede_Utrecht_highres

Roetkaart Utrecht 2014: langs grote wegen en in stadscentra zijn de roetconcentraties hoog. Bron: Ministerie I&M; data: RIVM/DCMR 2014.

Klimaatdokter Jessie Neffke
Klimaatdokter
Jessie Neffke is ook lid van de landelijke beweging Klimaatdokter. ‘We houden ons bezig met verduurzaming van de zorg. 7% van de totale CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de zorg, dus het is belangrijk dat we nagaan hoe we onze voetafdruk kunnen verkleinen.’
Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!