Bouwoverlast 6 tot 8 jaar

Vooral Lunetten en Rijnsweerd zijn de klos

Langdurige overlast tijdens de verbouwing

De verbouwing van de snelwegen gaat minimaal 6 tot 8 jaar duren. Verreweg de meeste bouwhinder ontstaat bij Lunetten. En rondom Knooppunt Rijnsweerd dat vergroot wordt naar 2 verdiepingen en een onderdoorgang krijgt. Daarnaast krijgen de bewoners langs de Waterlinieweg te maken met overlast tijdens de verbouwing. Niet alleen de wegen worden verbreed maar ook viaducten worden gebouwd. De spoorlijnen en bruggen moeten worden verlegd. En er is een extra risico bij de bak langs Amelisweerd. Vanwege dit extra risico vrezen wij uitloop van de bouwwerkzaamheden.

 

Bij bouwoverlast moet je denken aan extra files op de Ring, op de Waterlinieweg en in de stad. Hoogstwaarschijnlijk krijgen we ook te maken met meer ongelukken en incidenten. Door die extra files is er meer luchtvervuiling. Daarnaast is er veel lawaai en licht, ook ’s nachts en ’s morgens vroeg.

Gevolgen voor Lunetten en andere wijken
Lunetten is aan alle kanten ingesloten tussen drukke wegen en het spoor. Het ligt tussen 2 snelwegen, de A27 en de A12. Het ligt tegen knooppunt Lunetten aan: daar komen die 2 snelwegen samen en kruisen elkaar. Aan de Westkant van Lunetten ligt de drukke Waterlinieweg, aan de Noordoostkant de spoorlijnen. Al die wegen en spoorlijnen zijn betrokken bij de verbreding van de snelwegen. Bij Lunetten ligt de A27 verdiept. Dit is het stuk weg waar alleen maar folie onder ligt om het grondwater tegen te houden. Het loopt van de Koningsweg tot bij het begin van Tirol. In vaktaal: de folieconstructie. Op dit stuk weg ontstaan tijdens de bouw grote risico’s. Waarschijnlijk moet hier tijdens de gehele bouwtijd gewerkt worden. Als het daadwerkelijk mis gaat, gaat de verbouwing nog veel langer duren.
Verder liggen er 2 spoorviaducten en een fietsbrug over de A27 heen. Ook die moeten verbreed worden, wat eveneens risico inhoudt met mogelijk langdurige hinder voor het treinverkeer.

Files, ongelukken en bouwlawaai
Tijdens de aanleg rijdt het verkeer zoveel mogelijk door op de snelwegen. Maar de verbouwing zal ongetwijfeld zorgen voor verkeershinder en meer incidenten en ongelukken. Dat blijkt uit de gegevens van eerdere bouwprojecten (zie jaarverslag RWS).
Hoogstwaarschijnlijk wordt de Waterlinieweg als omleiding gebruikt, terwijl die nu al heel druk is tijdens de spits. Jarenlang zullen bewoners in de woonwijken langs de A27 (Voordorp, Veemarkt. Hoograven, Rijnsweerd en Uithof)  te maken krijgen met bouwlawaai. Ook op ongebruikelijke tijden. Denk aan 24/7 werken, ook ’s nachts, of werken van 6u-22u. Extra bouwherrie kan ontstaan door ongebruikelijke machines, zoals een vijzelmachine uit de mijnbouw of heimachines voor het plaatsen van tijdelijke damwanden.

Bouwwerkzaamheden leiden tot meer ongelukken, tot meer files en dus tot meer luchtvervuiling
De aanpassing aan de folieconstructie in de bak bij Amelisweerd is een groot risico en kan leiden tot grote vertraging in het bouwproject.

Extra luchtvervuiling en geluidsoverlast
Bouwmachines werken meestal op diesel, een bron van fijnstof, roet en stikstofdioxide. Daarnaast zullen meer files om en in de wijk ontstaan door de verbouwing. Dit zorgt voor extra luchtvervuiling en de geluidsoverlast is evident. Het probleem is, dat hier geen enkele wettelijke bescherming tegenover staat. Tijdens de aanleg mogen de normen worden overschreden en het ministerie hoeft zich alleen te verantwoorden voor wat er na de aanleg gebeurt. Rechtszaken die hierover zijn gevoerd, hebben niets opgeleverd.

Share This