Bouwoverlast

Langdurige overlast voor weggebruikers en omwonenden

Langdurige overlast tijdens de verbouwing van de weg

De verbouwing van de snelwegen gaat minimaal 6-8 jaar duren. Verreweg de meeste bouwhinder ontstaat bij Lunetten. En daarnaast rondom Knooppunt Rijnsweerd dat vergroot wordt naar 2 verdiepingen en ook een onderdoorgang krijgt.

Denk bij bouwoverlast aan:

  • Veel lawaai en licht, ook ’s nachts en ’s morgens vroeg
  • Extra files op de Ring, op de Waterlinieweg en in de stad. Waarschijnlijk wordt de Waterlinieweg als omleiding gebruikt.
  • Meer ongelukken en incidenten op de weg
  • Extra vuile lucht
  • Grote kans op uitloop van de bouwtijd, omdat de risico’s hoog zijn.

1
Lunetten is aan alle kanten ingesloten tussen drukke wegen en het spoor. Het ligt tussen 2 snelwegen, de A27 en de A12. Het ligt tegen knooppunt Lunetten aan, waar die 2 snelwegen op diverse manieren samenkomen en elkaar kruisen. Aan de Westkant van Lunetten ligt de drukke Waterlinieweg, aan de Noordoostkant de spoorlijnen. Al die wegen en spoorlijnen zijn betrokken bij de verbreding van de snelwegen.

2

Files en incidenten. Tijdens de aanleg rijdt het verkeer zoveel mogelijk door op de snelwegen. Maar de verbouwing zal ongetwijfeld zorgen voor verkeershinder en meer incidenten en ongelukken. Dat blijkt uit de gegevens van eerdere bouwprojecten. (Kim, jaarverslag RWS)
Hoogstwaarschijnlijk wordt de Waterlinieweg als omleiding gebruikt, terwijl die nu al heel druk is tijdens de spits. Een zich regelmatig herhalend verkeersinfarct rond Utrecht dreigt.

3

Bij Lunetten ligt de A27 verdiept. Dit is het stuk weg waar alleen maar folie onder ligt om het grondwater tegen te houden. Het loopt van de Koningsweg tot bij het begin van Tirol. In vaktaal: de folieconstructie. Op dit stuk weg ontstaan tijdens de bouw grote risico’s. Waarschijnlijk moet hier tijdens de gehele bouwtijd gewerkt worden. Als het daadwerkelijk mis gaat, gaat de verbouwing nog veel langer duren.
Verder liggen er 2 spoorviaducten en een fietsbrug over de A27 heen. Ook die moeten verbreed worden, wat eveneens risico inhoudt met mogelijk langdurige hinder voor het treinverkeer.

4

Jarenlang zullen bewoners langs de foliebak te maken krijgen met bouwlawaai. Ook op ongebruikelijke tijden. Denk aan 24/7 werken, ook ’s nachts, of werken van 6u-22u. Extra bouwherrie kan ontstaan door ongebruikelijke machines, zoals een vijzelmachine uit de mijnbouw of heimachines voor het plaatsen van tijdelijke damwanden.

5

Extra vuile lucht en geluidsoverlast, maar geen enkele wettelijke bescherming tijdens de bouw. Bouwmachines werken meestal op diesel, een bron van fijnstof, roet en stikstofdioxide. Daarnaast zullen meer files om en in de wijk ontstaan door de verbouwing. Dit zorgt voor extra vuile lucht en de geluidsoverlast is evident. Het probleem is, dat daar geen enkele wettelijke bescherming tegenover staat. Tijdens de aanleg mogen de normen worden overschreden en de minister hoeft zich alleen te verantwoorden voor wat er na de aanleg gebeurt. Rechtszaken die hierover zijn gevoerd, hebben niets opgeleverd. Jarenlang 24/7 bouwen, of op hinderlijke tijden zoals 6-22u, kan dus ook.

Share This