Dak op de bak

Afkoopgeschenk van de overheid of waardevolle uitbreiding?

Dak op de Bak oftewel ‘Groene Verbinding’ in Amelisweerd.

Een waardevolle uitbreiding van Amelisweerd of een afkoop-geschenk van de overheid? In ieder geval kunnen er geen hoge bomen op groeien en qua geluid helpt het niet. Het is dus geen in geen geval een vervanging voor Amelisweerd. Ook moet voor het dak nog meer bos worden gekapt.

 

  • De overkapping loopt schuin omhoog, omdat de weg schuin omhoog loopt. Daarom moet er extra bos gekapt worden om een schuine helling te bouwen naar de overkapping toe. Dat kan wel ongeveer 10m meer bos kappen worden.
  • Er komt een meter grond op, dus de ruimte voor boomwortels is beperkt. Er kunnen alleen kleine bomen op, zeker geen eiken en beuken zoals de bomen die nu moeten worden gekapt.
  • En mocht je denken dat het dak helpt tegen verkeerslawaai in Amelisweerd: nee, nauwelijks. Alleen midden op het dak zelf, maar in Amelisweerd is de geluidsreductie zo klein dat bijna niemand dat kan horen. En ook verder in de omgeving merk je er niets van. We hebben er een berekening van.
    Het meeste geluid komt van het noordelijker gelegen stuk van de weg, want dat ligt hoog. En daar komt geen geluidsscherm, omdat er te weinig mensen wonen. Dat wil zeggen dat het lawaai veel erger wordt dan nu, want de weg krijgt er 4 banen bij.
  • Amelisweerd en Maarschalkerweerd worden weer fysiek met elkaar verbonden. Dat kun je zien als voordeel of als nadeel. Nadeel: minder rust, gevaar van pretpark. Voordeel: gemakkelijker toegankelijk.
  • Het is maar smal en de Koningsweg maakt er deel van uit. Dus er blijft niet veel over voor beplanting. 249m is net geen tunnel en daarom hoeft het volgens Rijkswaterstaat niet te voldoen aan de wettelijke eisen van een tunnel. Dit kan gevaarlijk zijn bij calamiteiten.
  • Op 12 mei is er een Raadsinformatiebijeenkomst over het Dak bij de gemeente Utrecht, waarop meer informatie is te krijgen. Je kunt ook inspreken. Oude Stadhuis, 19.30-20.30u.
  • De gemeente heeft een verkennend onderzoek gedaan: Groene Verbinding Utrecht.

Talud ten koste van bos

Op de eerste tekeningen van Rijkswaterstaat is goed te zien dat de overkapping van de bak hoger komt te liggen dan de maaiveldhoogte in Amelisweerd. Ter overbrugging van dit hoogteverschil is dus een talud nodig, dat alleen ten koste van nog meer bomen aangelegd kan worden.

Ontwerp voor Dak op de bak

Share This