De kosten

MKBA in het kort: de kosten van de verbreding zijn hoger dan de baten

De MKBA in het kort

Voor de verbreding van de snelwegen wordt veel geld uitgegeven: 1,1 miljard euro. Daarbij zijn de kosten van de verbreding hoger dan de baten. M.a.w. de verbreding levert verlies op. In de Maatschappelijke Kosten en Batenanalyse (MKBA) worden de voor- en nadelen van de verbreding in geld omgezet en naast elkaar gelegd. De uitkomst is negatief voor de verbreding, tenzij er hele hoge economische groei zou optreden. Dat is nu niet het geval en het valt in de toekomst ook niet te verwachten. Het Centraal Planbureau heeft in 2014 een second opininion gegeven op de kosten en baten van de verbreding. Ze adviseerden toen o.a. om het plan uit te stellen omdat dat meer welvaart zou brengen.

Meer geld nodig?
Om de weg te verbreden moeten ook andere wegen, viaducten, spoorbruggen die de weg kruisen worden aangepast. Zo moeten de spoorviaducten over de A27 verlengd worden.

De A27 ligt in een diepe geul. Om de weg te kunnen verbreden moet aan weerszijden van deze geul grond weggehaald worden.

Op zich lijkt dit allemaal simpel. Ware het niet dat de geul eigenlijk een goot in een bak water is. De wanden van de goot zijn een dun en kwetsbaar folie. Dit maakt het zeer complex, risicovol en kostbaar. Tot nu toe is in de praktijk nog niet aangetoond dat het mogelijk is om de weg te verbreden. Lees hierover meer bij het onderwerp Folieconstructie‘.
Als er schade en lekkage optreedt tijdens of na de bouwwerkzaamheden, is er meer geld nodig.

Waarom geen duurzame en innovatieve oplossingen?
Voor veel bewoners is het onbegrijpelijk dat er zoveel geld wordt uitgegeven en dat er toch geen duurzamere oplossingen worden bedacht.

 

CPB: Uitstel Verbreding A27/A12 Ring Utrecht beste optie

Uitstel van de verbreding A27/A12 bij de Ring Utrecht verhoogt de maatschappelijke welvaart. Een analyse van de maatschappelijke kosten en baten geeft aan dat het project pas rendeert als de economische groei sterk zou toenemen. Dat is nu niet het geval.
Lees hier meer over het advies dat het CPB in 2014 over dit onderwerp heeft uitgebracht, als second opinion:

cpb-notitie-4mrt2014-voorzijde-180x255

Hier vind je het oorspronkelijke onderzoek dat bureau Decisio heeft gemaakt, in opdracht van Rijkswaterstaat. Ook zij zeggen dat de verbreding verlies oplevert: MKBA Ring Utrecht.

Op de website van de Kracht van Utrecht, de onderzoeksgroep die de Kerngroep Ring Utrecht ondersteunt, staat een uitgebreide analyse, mede gebaseerd op de cijfers van Rijkswaterstaat zelf, die aantoont dat de verbreding van de Ring niet rendabel is en in nog geen honderd jaar terugverdiend kan worden. Kijk hier voor deze analyse.

Share This