De risico’s

Onbeproefde technieken: het antwoord moet 'uit de markt' komen

De folieconstructie zorgt voor een hoog uitvoeringsrisico tussen Lunetten en de Koningsweg

1. De situatie en het probleem
Tussen Amelisweerd en Lunetten ligt de weg verlaagd, onder het grondwaterniveau. De weg is als het ware een goot die in een bak met water staat. Rijkswaterstaat noemt dit een “bak”.
In Amelisweerd zijn de onderkant en de zijkanten van de goot van beton. Maar tussen de Koningsweg en Lunetten zijn de wanden alleen maar van een dun waterkerend folie: de “foliebak”. Of “foliepolder”, want er hoort ook een pompstation bij. Er is hier dus geen beton zoals in Amelisweerd. Dit is kwetsbaar, want als er een gat in het folie komt, stroomt de goot vol met grondwater uit de omgeving. Dus o.a. uit Lunetten en Amelisweerd. Pomp je dat water weg, maar blijft het gat, dan daalt de grondwaterstand in de omgeving.
De verbreding van deze foliebak naast Lunetten is technisch zeer risicovol en gaat heel lang duren. Ook moeten er in de foliebak 3 viaducten worden verlengd en verbouwd. Twee daarvan zijn spoorviaducten.

Rijkswaterstaat heeft een filmpje gemaakt over het probleem. Let op, de methode die hier wordt aangeprezen, is inmiddels achterhaald.

2. Gevolgen als het folie beschadigd raakt

a. overstroming van de weg

b. verlenging van de bouwperiode

c. (veel) hogere kosten

d. verandering van de waterstand
In de directe omgeving liggen Amelisweerd en sportpark Maarschalkerweerd. Hier moet al veel bos worden gekapt. Als het mis gaat met het folie, kunnen de overgebleven bomen ook nog eens ziek worden, omdat de waterstand verandert. Een kapot bos valt niet meer te herstellen. Het kost anderhalve eeuw voor nieuw aangeplante bomen weer op hoogte zijn.

e. ongevallen, bijv. het omvallen van een damwand

f. verstopping van de pompen, vanwege de kleiachtige samenstelling van de bodem

g. vervuiling van omgeving en grondwater

h. en afhankelijk van de gebruikte methode zou er mogelijk schade aan de drinkwatervoorziening kunnen ontstaan

i. gevolgen voor de fundering van gebouwen

Mocht er schade ontstaan, wie is dan financieel verantwoordelijk? Jarenlange touwtrekkerij is geen uitzondering – denk aan Groningen.
Maar zelfs als het folie niet beschadigd wordt, moet je vrezen voor veranderingen in de grondwaterstand tijdens de jarenlange werkzaamheden. Omdat er dan grondwater weggepompt moet worden. Ook dit beschadigt bos en huizen.

3. Methoden voor bouwen in de foliebak: de markt moet de oplossing vinden
Rijkswaterstaat heeft inmiddels enkele methoden laten onderzoeken, die allemaal risicovol zijn. Er moeten altijd verschillende methoden gecombineerd worden. Tot op heden is er geen techniek voorhanden die bewezen uitvoerbaar is. In de wandelgangen hebben we ook methoden gehoord die nog niet op papier staan.

Rijkswaterstaat hoopt dat er tijdens de aanbesteding een bedrijf komt opdagen met een techniek die uitvoerbaar is.  En die binnen de kostprijs blijft, zonder te grote risico’s. De vraag is of er een bedrijf is dat zich aan een uitvoering waagt. Daarnaast is er het risico van bouwers die “happen” vanuit honger naar werk en risico’s nemen.  Hoe dan ook wordt er dan na het Tracé Besluit nog naar oplossingen gezocht. D.w.z. zonder democratische controle.

Een aantal bedachte  technieken wordt toegelicht in overzicht mogelijke bouwtechnieken.
Een meer technisch document is dit: Technisch onderzoek bouwmethoden folie vervolg

4. Onbewezen technologie
De situatie in de foliebak is volstrekt uniek. Zo’n ingewikkelde technische operatie  is nooit eerder in een vergelijkbare situatie uitgevoerd. Alleen al daarom is iedere methode  onbewezen technologie.

5. Onafhankelijke deskundigen bevestigen dat het zeer risicovol is
Enkele onafhankelijke deskundigen hebben op ons verzoek de stukken gelezen. Zij concluderen dat de methoden inderdaad zeer risicovol zijn. Geen enkele methode is bewezen. Helaas durven zij echter niet met hun naam in de openbaarheid te treden. Wij vinden dit zorgelijk.

6. Verantwoordelijkheid van politici en eerdere fiasco’s
Er zijn de laatste jaren zoveel missers geweest dat politici zich driemaal zouden moeten bedenken voor ze dit project een fiat geven. Zeker omdat er waarschijnlijk in het Tracé Besluit nog steeds geen  uitvoerbare methode staat voor het risicovolle werken in de foliebak. Daarmee valt dit besluit buiten de democratische controle.

Dat het technisch mis kan gaan, bewijst onder meer de lekkage bij de nieuwe A4 Midden Delfland, de vele storingen bij de nieuwe Botlekbrug. Denk ook aan de financiële fiasco’s van de Betuwelijn, de Noord-Zuid-lijn in A’dam, de Fyra.
Zie o.a.

7 De wet van Murphy
Anders dan de minister geloven wij wel in de wet van Murphy (ruimtevaartingenieur): als iemand een rampzalige fout kán maken dan maakt hij die ook echt een keer. Of beter geformuleerd: “If there’s more than one way to do a job and one of those ways will end in disaster, then somebody will do it that way”.

 

Rijkswaterstaat:

‘het folie zorgt voor een complexe situatie om de weg te kunnen verbreden’.

Share This