Steun de Kerngroep Ring Utrecht (KRU)

Financiële steun is welkom

Steun ons met een donatie

Juridische procedure, onderzoek, organisatie en communicatie zoals een website, nieuwsbrief, filmpjes kosten geld. De mensen actief bij de Kerngroep Ring Utrecht (KRU) krijgen er geen geld voor. Wij kunnen dit alleen met de financiële steun van veel mensen.

Banknummer NL59 TRIO 039 020 55 32 ten name van Kerngroep Ring Utrecht, Utrecht. Onder vermelding van ‘Donatie KRU

Share This