Een nieuw Tracébesluit?

Nieuwe perspectieven, een nieuwe afweging

Een nieuw Tracébesluit?

Onder andere door het protest van de boeren en de bouwers staan de media vol met berichten en artikelen over de ‘stikstofcrisis’. Het kabinet zal aan de bak moeten met een antwoord. De eisen, die je inmiddels vanuit natuur en milieubeleid (o.a. stikstof en klimaat) kunt stellen, leggen de lat alsmaar hoger.
De Kerngroep zit intussen niet stil. Naast gesprekken met gemeentelijke en provinciale bestuurders en raadsleden, corresponderen we met de minister over wat haar eerste stappen zijn. Uit het antwoord maken wij op dat zij geen gebruik maakt van deze nieuwe kans om zaken te heroverwegen en rekening wil houden met nieuwe maatschappelijke opgaven, zoals de klimaatopgave. De minister bereidt dus een nieuw Tracébesluit (TB) voor. Ons alternatief, 2×6 rijstroken binnen de bak bij Amelisweerd (SUUNTA-rapport), wordt afgewezen. Want ‘er worden afwijkende uitgangspunten en aannames gehanteerd dan die het project hanteert, op gebied van onder andere groeiprognoses voor het verkeer, normen voor verkeersveiligheid en de technische maakbaarheid van de maatregelen’. Een onderbouwing van deze bewering ontbreekt.
Het ministerie blijft dus vasthouden aan denkkaders en cijfers van pakweg 10 jaar terug, die ten grondslag liggen aan het huidige TB.

Nieuwe perspectieven, een nieuwe afweging
Voor een nieuw TB moet volgens de Kerngroep uitgegaan worden van een nieuwe afweging, die rekening houdt met recente omstandigheden en inzichten.   
Voor ons is het voorkomen van verdere aantasting van Amelisweerd uitgangspunt. En zowel de doorstroming en veiligheid van verkeer als de gezondheid van inwoners van Utrecht zijn gebaat bij een maximum snelheid van 80 km/uur. En dáár willen we het ook over hebben. Geïnteresseerd in de hele correspondentie? Lees de brieven zelf.

Lees wat Utrechtse raadsleden en wethouder Lot van Hooijdonk over stikstof en 80 km op de ring zeggen:
Verlaging maximumsnelheid Ring Utrecht dichterbij door stikstofrapport

Foto: DUIC.

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!