‘Genoeg kansen voor een succesvol beroep’

Interview met milieukundige Ewald Korevaar van Mobilisation for the Environment (MOB)

‘Genoeg kansen voor een succesvol beroep’

Milieukundige Ewald Korevaar van Mobilisation for the Environment (MOB) bereidt het beroepsschrift van de Kerngroep Ring Utrecht (KRU) tegen het nieuwe Tracébesluit A27/A12 (TB) bij de Raad van State voor. Dit doet hij samen met advocaat Bondine Kloostra.

Hoe ben je bij de juridische strijd tegen verbreding van de A27 betrokken geraakt?
‘Al tijdens mijn studie chemie wilde ik mijn vakgebied graag koppelen aan maatschappelijke vraagstukken. Daarom heb ik ook vakken als milieubeleid en milieurecht gevolgd. Na mijn studie heb ik een aantal milieuorganisaties bijgestaan in beroepsprocedures. Zo ben ik in contact gekomen met Imre Csikós van MOB. Imre werkte toen aan het beroepsschrift tegen het Tracébesluit 2016 en heeft mij daarbij betrokken. Toen Imre ernstig ziek werd, was het beroepsschrift voor 75% klaar, maar hij heeft het niet meer kunnen afmaken. Dat heb ik toen gedaan.’

Waarom zet je je in voor Amelisweerd?
‘Amelisweerd is een heel bijzonder landgoed, met veel natuurwaarde. Als je met ecologen door het gebied loopt, zie je wat een ramp het is als er aan beide zijden een natuurstrook van zo’n 25 meter zou verdwijnen. Al helemaal als je bedenkt dat er jarenlang ingrijpende werkzaamheden moeten plaatsvinden in dat gebied.’

Je hebt eerder gepleit voor een nieuwe Milieueffectrapportage (MER) om het Tracébesluit te heroverwegen. Is die nieuwe MER er gekomen?
‘Nee. De minister heeft wat updates aan de oude MER laten toevoegen en geen nieuwe afweging gemaakt. Het alternatieve plan van adviesbureau SUUNTA voor meer rijstroken binnen de bak is ook nauwelijks serieus bekeken.’

Hoe zie je de beroepsprocedure tegemoet?
‘Wij zijn nog even strijdbaar als vier jaar geleden. We zien voldoende kansen voor een succesvol beroep. Bij de vorige uitspraak heeft de Raad van State zich alleen uitgesproken over de stikstof-beroepsgrond, niet over andere beroepsgronden. Dus die gronden kunnen we opnieuw inbrengen, zoals over nut en noodzaak van het TB en aantasting van de natuurwaarden in en om Amelisweerd. We brengen ook beroepsgronden over stikstof opnieuw in.’

Meelezers helpen Bondine Kloostra en jou bij jullie werk. Hoe gaat dat?
‘Wij tweeën hebben de regie en coördinatie. In de KRU zitten diverse deskundigen, onder andere op het terrein van ecologie en verkeer. Die schakelen we in om na te gaan op welke punten het TB niet in overeenstemming is met wet- en regelgeving.’

Over welke termijnen hebben we het?
‘Het beroepsschrift moet uiterlijk 12 januari zijn ingeleverd. De zitting volgt naar verwachting zes tot negen maanden later, met dan weer enkele maanden later een uitspraak. Het huidige TB heeft in principe rechtskracht. Op grond daarvan mogen bouwactiviteiten gestart worden. Maar voor sommige zaken is nog een vergunning nodig van de gemeente. We beraden ons er nu op of we een voorlopige voorziening aanvragen, een soort kort geding. Dat hangt af van de toezegging van Rijkswaterstaat om nog niet te gaan beginnen tot de definitieve uitspraak er ligt.’

 

Interview: Veronique Huijbregts

Ewald Korevaar MOB
‘De minister heeft wat updates aan de oude MER laten toevoegen en geen nieuwe afweging gemaakt.’
 
Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!