De gevolgen & risico’s

luchtvervuiling, geluidsoverlast, bouwoverlast, kaalslag groen, Amelisweerd, risico’s

De gevolgen en de risico’s

De verbreding van A27 en A12 heeft grote consequenties voor de leefbaarheid in de wijken die aan de snelwegen grenzen: Lunetten, Rijnsweerd, de Uithof, Veemarkt, Voordorp, Blauwkapel, Hoograven. Ook heeft het grote invloed op de natuur. Of dat nu de bosranden, parken en het groen zijn dat overal de snelweg omzoomt, of grotere natuurgebieden zoals Amelisweerd/Krommerijn, het natuurgebied achter de Botanische Tuinen en het weidegebied bij Fort Voordorp of Fort ’t Hemeltje. Vogels en zoogdieren zullen lijden.

In beeld

Op de website van de Natuur en Milieu Federatie Utrecht krijgt u een indruk van de effecten van de verbreding op de omgeving: Verbreding van de ring: de gevolgen.

De risico’s

In de foliebak bij Lunetten moet de weg worden verbreed naar 14 banen. Dit brengt een hoog risico met zich mee. O.a. omdat onder de weg waterkerend folie ligt, dat niet mag worden beschadigd tijdens de verbouwing. Als beschadiging en lekkage optreden, zou dat de bouw verlengen, de kosten verhogen, de weg buiten gebruik stellen. Ook zijn er dan nadelige gevolgen voor de waterhuishouding in de omgeving zoals verdroging.

De gevolgen

De risico’s

Luchtvervuiling neemt toe

Door de verbreding zal de luchtvervuiling toenemen. Het is al lang bekend dat de Europese normen voor luchtverontreiniging zwaar tekort schieten.

Lees meer...

Geluidsoverlast

Meer rijstroken en autoverkeer leidt tot meer verkeerslawaai. In bv Lunetten, Hoograven, Rijnsweerd komen enorme geluidsmuren van soms 12 meter. In Amelisweerd wordt het lawaai veel erger.

Lees meer...

Risico's tijdens de verbouwing

In de foliebak bij Lunetten moet de weg worden verbreed naar 14 banen. Het gebrek aan ervaring met de uitvoering van de voorgestelde diepwand brengt daarnaast grote risico’s met zich mee.

Lees meer...

Kaalslag bos en groen

​Een groot aantal bomen zullen gekapt gaan worden. In het bos van Amelisweerd vele honderden, waaronder eiken en beuken van meer dan 100 jaar oud. Een groot aantal groenstroken met veel bomen, nu gezichtsbepalend voor het aanzicht van de aan de snelweg grenzende wijken, worden opgeofferd.

Lees meer...

Overlast bouwactiviteiten

De bouw van extra rijstroken en diepwanden gaat zeker 8 jaar duren. Een nachtmerrie voor de bewoners en een aanslag op de leefbaarheid in de wijken door het aanhoudend geluid van zware bouwmachines en heiwerkzaamheden. Vooral Lunetten en Rijnsweerd zijn de klos.

Lees meer...
Share This