De gevolgen & risico’s

luchtvervuiling, geluidsoverlast, bouwoverlast, kaalslag groen, Amelisweerd, risico’s

De gevolgen

Het verkeersontwerp heeft grote consequenties voor de leefbaarheid in de wijken die aan de snelwegen grenzen: Lunetten, Rijnsweerd, de Uithof, Veemarkt, Voordorp, Blauwkapel, Hoograven. En uiteindelijk voor de leefbaarheid in de hele stad.

Ook heeft het grote invloed op de natuur. Of dat nu de bosranden, parken en het groen zijn dat overal de snelweg omzoomt, of grotere natuurgebieden zoals Amelisweerd/Krommerijn, het natuurgebied achter de Botanische Tuinen en het weidegebied bij Fort Voordorp of Fort ‘t Hemeltje.

In beeld

Op de website van de Natuur en Milieu Federatie Utrecht, een van de deelnemende partijen van de Kerngroep Ring Utrecht, krijgt u een indruk van de effecten van de verbreding op de omgeving: Verbreding van de ring: de gevolgen.

De vergelijking tussen de bestaande situatie en de ‘artists impressions’ van Rijkswaterstaat laat heel duidelijk zien dat behalve de kaalslag in het bos van Amelisweerd ook de met bomen begroeide groenstroken aan weerszijden van de weg opgeofferd worden aan de verbreding. Het groen(veel bomen), dat op veel plekken nu nog een buffer vormt tussen weg en leefomgeving en een luchtzuiverende en geluidsdempende werking heeft, komt in de plannen van Rijkswaterstaat na de verbreding niet in deze vorm terug.

De risico’s

In de foliebak bij Lunetten moet de weg worden verbreed naar 14 banen. Dit brengt een hoog risico met zich mee. O.a. omdat onder de weg waterkerend folie ligt, dat niet mag worden beschadigd tijdens de verbouwing. Als beschadiging en lekkage optreden, zou dat de bouw verlengen, de kosten verhogen, de weg buiten gebruik stellen. Ook zijn er dan nadelige gevolgen voor de waterhuishouding in de omgeving zoals verdroging.

De gevolgen

De risico’s

Luchtvervuiling neemt toe

Door de verbreding zal de luchtvervuiling toenemen. Dat is slecht voor de gezondheid van omwonenden.
Het is al lang bekend dat de Europese normen voor luchtverontreiniging zwaar tekort schieten.

Lees meer...

Geluidsoverlast

Meer rijstroken en autoverkeer leidt tot meer verkeerslawaai. Daarom moeten er op veel plaatsen enorme geluidsmuren komen van soms 12 meter. Bijv. in Lunetten, Hoograven, Rijnsweerd.
In natuurgebieden zoals Amelisweerd wordt het lawaai veel erger.

Lees meer...

Risico's tijdens de verbouwing

In de foliebak bij Lunetten moet de weg worden verbreed naar 14 banen. Onder de weg ligt waterkerend folie, dat niet mag worden beschadigd tijdens bouwwerkzaamheden. Het gebrek aan ervaring met de uitvoering van speciale bouwmethoden, in deze situatie, brengt grote risico’s met zich mee.

Lees meer...

Kaalslag bos en groen

De aanleg zal beginnen met het kappen van een groot aantal bomen. In het bos van Amelisweerd zullen honderden bomen sneuvelen. Een groot aantal groenstroken met veel bomen, nu gezichtsbepalend voor het aanzicht van de aan de snelweg grenzende wijken, worden opgeofferd.

Lees meer...

Overlast bouwactiviteiten

De bouwactiviteiten nodig voor de verbreding van de snelwegen, zullen langdurig zijn. Gedurende de gehele bouwperiode van 6 tot 8 jaar, zullen omwonenden geplaagd worden door het geluid van zware bouwmachines en heiwerkzaamheden. Vooral Lunetten en Rijnsweerd zijn de klos.

Lees meer...
Share This