Haagse perikelen: minister weigert openheid over kosten

Ring Utrecht prominent hoofdpijndossier voor minister

Haagse perikelen: minister weigert openheid over kosten

Op 6 mei riepen wij met een brief de Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (I&W) op om de minister te vragen openheid te geven over alle kosten en risico’s met verwijzing naar de kritiek van de commissie voor de m.e.r.  op de voorgestelde bouwmethode.

Het antwoord van de minister bevatte geen enkele erkenning en zeker geen openheid, maar samen met het antwoord op kritische vragen van GroenLinks en D66 was wel de toon gezet voor het halfjaarlijkse MIRT-overleg (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) van 25 juni.

De discussie tijdens het MIRT zelf maakte duidelijk dat de minister vrijwel niets zinnigs had te melden over de concrete impact van het stikstofprobleem én dat er eigenlijk gewoon geen geld is voor alles wat op de lijst van het MIRT staat. Ondanks onze pogingen om het CDA te doen inzien dat het uitvoering van het SUUNTA-alternatief (‘binnen de bak’) een veel snellere oplossing biedt, ondanks de pogingen om coalitiepartijen D66 en CU zich duidelijker te laten uitspreken tegen de verbreding en ondanks het alom geconstateerde geldgebrek heeft geen enkele motie het gehaald waarbij uitstel of afstel van de 7 MIRT-projecten bewerkstelligd werd.

Wel heeft de Socialistische Partij bereikt dat minister Van Nieuwenhuizen een inhoudelijke terugkoppeling zal geven aan de kamer van de kritiek van RWS op het SUUNTA-alternatief. Dit biedt perspectieven om dit na de zomer weer in de discussie in te brengen. Want dat er na de zomer weer stevige discussies gevoerd gaan worden over geld, stikstof, prioriteiten en de MIRT-projecten staat als een paal boven water. De Ring Utrecht is nog altijd een prominent hoofdpijndossier voor deze minister!

Lees ook:

Inzicht kosten laat op zich wachten
We zijn 11 jaar verder en de teller loopt door, maar Rijkswaterstaat weigert inzicht te geven in de reguliere kosten, de verborgen kosten, de niet gekwantificeerde kosten en de schade aan mensen, dieren, bomen en bebouwing.

Rijkswaterstaat gaat nat bij commissie MER
De commissie zet heel veel vraagtekens bij de bouwmethode diepwanden en stelt dat ‘essentiële informatie ontbreekt voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming over het tracébesluit’.

 

21 juli 2020

 

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!