Het verkeersontwerp

Een overzicht van de tot nog toe bekende plannen

Het verkeersontwerp

Zie hier het volledige verkeersontwerp in het OTB.

1   De A27 tussen Lunetten en Rijnsweerd wordt verbreed van 10 naar 14 banen.

a   Amelisweerd en Kromme Rijn
Voor de verbreding moet opnieuw, net als bij de aanleg in de jaren ‘80, veel bos worden gekapt. Daarmee wordt ook het ecosysteem van het bos over een groter gebied aangetast. Net als toen, zullen er bomen zijn die de operatie niet overleven. Daarmee is het totale aantal bomen die sterven waarschijnlijk zelfs hoger dan het aantal bomen dat opgeofferd werd bij de aanleg in 1982. Het gaat om hoogwaardig, oud bos dat in 1982 juist om die reden is gespaard.
Zie:

b    De verbreding heeft een hoog uitvoeringsrisico bij Lunetten
Tussen de Koningsweg en Lunetten ligt de weg verlaagd. Op deze plek ligt er alleen folie onder om het grondwater tegen te houden. Dus geen beton zoals in Amelisweerd. Dit zuidelijke deel van de zgn. “bak” heet de “foliebak” of “foliepolder”.  Er is een pompkelder om het water  uit de foliebak te pompen, net als het gemaal bij een gewone polder. De verbreding van die foliepolder naast  Lunetten is technisch risicovol en gaat heel  lang duren.
Het folie mag niet beschadigd raken tijdens de werkzaamheden. Mogelijke gevolgen zijn dan immers: overstroming van de weg, verlenging van de bouwperiode, (veel) hogere kosten, uitdroging en vervuiling van omgeving en grondwater. In de directe omgeving liggen Lunetten en Amelisweerd. Een dergelijke operatie is nooit eerder in zo’n situatie uitgevoerd (onbewezen technologie). Dat het mis kan gaan, bewijst onder meer de lekkage bij de nieuwe A4 Midden Delfland, de nieuwe Botlekbrug, etc.
Zie o.a.

Anders dan de minister geloven wij wel in de wet van Murphy (als iemand een rampzalige fout kan maken dan maakt hij die ook een keer).
Maar zelfs als het folie niet beschadigd wordt, moet je vrezen voor veranderingen in de grondwaterstand tijdens de jarenlange werkzaamheden, omdat grondwater weggepompt moet worden.
Voor meer info, kijk onder De risico’s.

2   Knooppunt Rijnsweerd

a   Knooppunt Rijnsweerd wordt volledig verbouwd. Het krijgt een hoogte van 2 verdiepingen en een open onderdoorgang. Er komen meer rijbanen en de Varkensbocht verdwijnt. Tegen het lawaai komt er een geluidsmuur langs de viaducten, en die wordt dan 12 tot 16 meter hoog. Hij komt ten Noorden van de Archimedeslaan. Geluidsmuren zullen echter niet helpen voor de hoge flats in de Uithof. Ook de lus in het NO van het knooppunt, richting de Bilt, gaat naar 2 verdiepingen.
Let op: in het OTB-boekje voor publiek (zie link bovenaan dit artikel) wordt niet goed aangegeven waar de viaducten van 2 hoog komen. Dit is wel te vinden in Ontwerp 4C dat wij bij de tekst over Knooppunt Rijnsweerd hebben geplaatst. Ook zijn in dit boekje veel lagere geluidsschermen aangegeven. Dan zal het gaan om geluidsschermen bovenop een muur of wal, zodat de totale hoogte wel degelijk 12-16m wordt.

b   Het “pootje” van de A28 tussen knooppunt Rijnsweerd en de Waterlinieweg wordt een gemeentelijke weg met verkeerslichten..

3  Tussen knooppunt Rijnsweerd en Blauwkapel

a   Vanaf de aansluiting Veemarkt tot knooppunt Noord zijn nu 4 rijstroken aan de westkant bij Voordorp, en 3 aan de oostkant bij de Voordorpsedijk. Bij Voordorp blijft dit hetzelfde, bij de Voordorpsedijk komen er twee banen bij. In totaal 9 banen. Aan de oostkant zal dus natuur verloren gaan naast de weg. Vlakbij of in Voordorp komt er weer een invoegstrook bij, dus dat zijn 5 banen, en in totaal 10.

b   Oostbroekselaan, volkstuinen. Hier worden hoofdrijbanen en invoegstroken samen 12 banen. Er komt een hoger geluidsscherm en minder lawaai, maar achter de volkstuinen zal de bosstrook verdwijnen.

c   Rond de Biltsestraatweg en Utrechtseweg. Het aantal banen varieert hier tussen 10 en 11.

4  Knooppunt Lunetten
Dit knooppunt wordt vooral verbreed aan de oostkant. Aan de kant van Lunetten komen 3 extra banen in de ruimte die het huidige knooppunt nog biedt. Park Lunetten blijft behouden. In de ZO hoek moeten huizen verdwijnen en komt de weg pal langs Fort ’t Hemeltje te liggen.

5  A12
De A12 ten Zuiden van Hoograven krijgt volgens het OTB 8 rijstroken aan de noordkant, en 7 aan de zuidkant. Maar aan de zuidkant staat nog een extra invoegstrook ingetekend, dus dat wordt 16 banen. Bij Lunetten is dat hetzelfde.

6  Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) langs Overvecht
Het is niet duidelijk wanneer deze weg precies wordt aangepakt. Als de minister besluit om dit pas na de A27 en de A12 te doen, zal de NRU behoorlijk last van files kunnen krijgen tijdens de verbouwing. Als de NRU eerst wordt aangepakt, zal die de omleidingen beter aan kunnen. De besluitvorming rond deze weg is complex. De gemeente is eigenaar van de weg, maar de minister beslist wanneer de weg wordt verbouwd en of er wel geld voor komt.

Share This