Hoe zit het met de files op de Ring Utrecht?

Effect verbreding = meer files op afslagen naar de stad

Hoe zit het met de files op de Ring Utrecht?

File top 50
De Ring Utrecht staat in de file top 50, maar het gaat om een klein stukje van de Ring, namelijk bij de afslag naar de Uithof. Gerard Cats, expert bij de Kracht van Utrecht wijst erop dat die files daar de laatste jaren dalen in de Top 50 omdat elders in het land files groeien. ‘Maar in de bak bij Amelisweerd staan bijna nooit files. De files op de Ring staan vooral bij de afslagen naar de stad en de wijken. Met name de afslag bij De Uithof is berucht. De files bij de afslagen ontstaan weer omdat de snelwegen meer auto’s aanvoeren dan de afslagen en de wegen in de stad kunnen verwerken. Door de Ring te verbreden gaan de snelwegen nog meer auto’s aanvoeren, en dus zullen de files bij de afslagen er alleen maar langer op worden’.

Effect verbreding = meer files op afslagen naar de stad
Het uiteindelijk effect van de voorgenomen verbreding is dus nog meer files en nog meer vertraging. Bij de Uithof moeten de ambulances echter wel bij het ziekenhuis kunnen komen. Daarom wordt op die plek voorzien in twee vrije rijstroken. Het viaduct in de Universiteitsweg over de A28 gaat in het verbredingsplan van 4 rijstroken nu naar 9 rijstroken straks: 7 rijstroken en 2 vrije.

Hardnekkig geloof
Het hoofddoel van de verbreding van de Ring Utrecht is het verminderen van de files. Het ministerie blijft echter volhouden dat de files door de verbreding zullen verminderen. Gerard Cats: ‘Waar het ministerie het over heeft, zijn de files op de rijkssnelwegen, de auto’s die langs de stad rijden. Files die ontstaan bij de afslagen en in de stad of op de Uithof zitten niet in het verkeersmodel, waarmee berekeningen worden gemaakt. Rijkswaterstaat berekent dus niet de totale reistijd, maar alleen het deel van de autorit dat op  de snelweg, tussen op- en afrit, wordt afgelegd’.

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!