Hoe zit het met de files op de Ring Utrecht?

Effect verbreding = meer files op afslagen naar de stad

Hoe zit het met de files op de Ring Utrecht?

File top 50
De Ring Utrecht staat in de file top 50, maar het gaat om een klein stukje van de Ring, namelijk bij de afslag naar de Uithof of Utrecht Science Park. In de bak bij Amelisweerd staan bijna nooit files. Gerard Cats, expert bij de Kracht van Utrecht, wijst erop dat die files daar de laatste jaren dalen in de Top 50: ‘In 2016 ging ik ervan uit dat de file in 2028 op plaats 29 zou staan. Maar dat is nu al het geval. De file groeit niet meer. Integendeel, de filezwaarte daalt snel. Reizigers rond Utrecht mijden deze file door met OV, op de fiets, op andere tijden. Of helemaal niet te reizen, maar thuis te werken.
Hiernaast zie je de plaats die deze file bij de Uithof inneemt in de file top 50. In 2014 was dat nog plaats 5, in 2019 is die file al gezakt naar plaats 27.

Effect verbreding = meer files op afslagen naar de stad
Het uiteindelijk effect van de voorgenomen verbreding is echter nog meer files en nog meer vertraging. Afgelopen juni nog schreven Het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving in hun gezamenlijk rapport Kansrijk Mobiliteitsbeleid 2020 dat wanneer je eerst investeert in extra asfalt, in eerste instantie de filedruk met zo’n vier procent bij de knelpunten verlaagd wordt. Maar: Consequentie is wel dat er op de langere termijn weer nieuwe files ontstaan.

Bij de Uithof moeten de ambulances echter wel bij het ziekenhuis kunnen komen. Daarom wordt op die plek voorzien in twee vrije rijstroken. Het viaduct in de Universiteitsweg over de A28 gaat in het verbredingsplan van 4 rijstroken nu naar 9 rijstroken straks: 7 rijstroken en 2 vrije.

Hardnekkig geloof
Het hoofddoel van de verbreding van de Ring Utrecht is het verminderen van de files. Het ministerie blijft echter volhouden dat de files door de verbreding zullen verminderen. Gerard Cats: ‘Waar het ministerie het over heeft, zijn de files op de rijkssnelwegen, de auto’s die langs de stad rijden. Files die ontstaan bij de afslagen en in de stad of op de Uithof zitten niet in het verkeersmodel, waarmee berekeningen worden gemaakt. Rijkswaterstaat berekent dus niet de totale reistijd, maar alleen het deel van de autorit dat op  de snelweg, tussen op- en afrit, wordt afgelegd’.

September 2020

Knooppunt Rijnsweerd in file top50

Op basis van Kwadratische en lineaire extrapolatie

Gerard Cats: ‘Kwadratische en lineaire extrapolatie zijn eenvoudige technieken om een trend te voorspellen op basis van resultaten behaald in het verleden. Eenvoudig en dom betekent dat je niets hoeft te weten over metingen. Voor een korte vooruitblik werken ze vaak redelijk, voor wat langere termijn produceren ze vaak onzin. (zie bijv. de paardenmestcrisis; in 1940 zou Londen bedekt zijn onder een 3 meter dikke laag paardenmest). De extrapolaties in de figuur zijn dan ook louter ter illustratie. Ze laten vooral zien dat alle voorspellingen van eeuwige groei, die ook alleen maar extrapolaties zijn, en waarop de minister haar plan tot verbreding van de Ring baseert, nooit uitgekomen zijn’.

 

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!