Ingrijpende onderhoudskap van Rijkswaterstaat bij Lunetten

Een bak herrie midden in de nacht
24 jan, 2022

Ingrijpende onderhoudskap van Rijkswaterstaat bij Lunetten

Rijkswaterstaat stelde de Kerngroep onlangs op de hoogte van een grootschalige kapoperatie die nog voor de start van het broedvogelseizoen (15 maart) moet gebeuren. Maar liefst 1682 bomen en nog eens 28 percelen bosplantsoen worden gekapt. Volgens Rijkswaterstaat (RWS) zijn zo’n 92% van die bomen essen, die mede om veiligheidsredenen moeten worden gekapt. Dit is vanwege de essentaksterfte die welig tiert in Europa.

Het is een zeer fors aantal. Rijkswaterstaat heeft ons in een gesprek verzekerd dat er binnen 3 jaar herplant plaatsvindt met een veel grotere variëteit aan bomen, al is het herplantplan nog niet klaar. Ook verzekert RWS ons dat de kap helemaal los staat van de verbreding. Wanneer het los staat van de verbreding, zou de herplant van de bomen al dit najaar kunnen beginnen, toch? Waarom duurt dat zo lang?  Of is er toch sprake van een andere agenda?

Alles is al geregeld: kapvergunningen en ontheffing geluidsnormen zijn verleend
Het gaat om bomen binnen en rond het verkeersplein Oudenrijn, maar ook aan de zuidkant van Hoograven en binnen en rond het knooppunt Lunetten. Om het verkeer niet te hinderen zal de kap gedurende enkele weken ’s nachts tussen 0.00 en 5.00 uur plaatsvinden. Dat geeft een enorme hoop herrie. Plots was er dan ook een publicatie van een ontheffingsbesluit van de gemeente Houten van de geldende geluidnormen aan de zuidoostkant van het knooppunt Lunetten omdat de bomenkap een geluidsbelasting tot 120 dB(A) teweeg kan brengen. De gemeente Utrecht liet lang in het midden of zij ook zo’n aanvraag hadden ontvangen maar liet nota bene via twitter weten dat niet zij maar de provincie daarover gaat. Pas donderdag 20 januari hoorde de Kerngroep van Rijkswaterstaat dat ook de gemeente Utrecht allang zo’n ontheffing heeft afgegeven. Juridisch is er niets meer aan te doen want de kapvergunning voor de bomen is allang door het Rijk zelf (de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) verleend.  

Bewoners Lunetten compleet genegeerd
De bewoners van  Lunetten moeten zich compleet overvallen voelen. Dat had voorkomen kunnen worden door eerst gewoon het kapplan en die ontheffingsaanvraag open en eerlijk aan de bewoners van Lunetten bekend te maken op het moment dat de ontheffingsaanvraag bij de gemeente was ingediend. Een aantal bewoners hebben inmiddels wel op hun huisadres per post bericht ontvangen van aannemer Heijmans, die het gaat uitvoeren. Wrang is ook dat bewoners van Hoograven en Lunetten extra last hebben, omdat de geluidschermen al jaren niet meer voldoen. Het vervangen en verhogen van de geluidsschermen is vanwege het verbredingsplan al jarenlang uitgesteld. Zeker nu er sprake is van een andere keuze voor de Ring Utrecht is het hoog tijd om daar nu wat aan te doen.

24 januari 2022

Kapplan RWS A12 Ouderijn Lunetten

Overzichtstekening geplande kap. Bron: RWS.

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!