Kerngroep maakt afspraken met Rijkswaterstaat over essenkap Markiezenbos Amelisweerd

Dode en zieke essen: selectieve kap tot essenhakhout
Persbericht 10 februari 2021

Kerngroep maakt afspraken met Rijkswaterstaat over essenkap Markiezenbos Amelisweerd

Kort geleden kondigde Rijkswaterstaat (RWS) aan langs de A27 ter hoogte van Amelisweerd reguliere snoeiwerkzaamheden uit te voeren. Daarbij zouden voor de veiligheid essen worden gekapt vanwege de essentaksterfte. Aanvankelijk was het plan van Rijkswaterstaat om tamelijk rigoureus alle potentieel gevaarlijke essen binnen 30 meter van de snelweg te kappen. Naar aanleiding van dit voornemen heeft de Kerngroep Ring Utrecht (KRU) afgelopen week een alternatief  naar voren gebracht: een meer selectieve kap van essen die een gevaar opleveren voor de veiligheid.  Deze worden op een korte stamhoogte afgezet zodat zij als essenhakhout kunnen worden beheerd.

In een gezamenlijk overleg met Rijkswaterstaat op 5 februari jl. is afgesproken dat de dode en zieke essen in het Markiezenbos van Amelisweerd, die een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid, niet volledig worden gekapt maar worden afgezet als essenhakhout. Zo blijft de bosbodem  ongeschonden en wordt de biodiversiteit vergroot. Rijkswaterstaat zal in de komende week in samenspraak met de KRU de exacte uitvoering bepalen van de werkzaamheden op grond van een gezamenlijke inventarisatie door zowel ecologen van RWS en aannemer Heijmans als van onze zijde. Voor die tijd zal er niet gekapt worden.

Ook hinder voor wandelaars in Amelisweerd
Achter de zone waar het geasfalteerde pad afbuigt naar de Kromme Rijn kom je in een tweede deel van het bos met aan de achterrand ervan redelijk veel essen. Daar zijn veel essen getroffen door de essentaksterfte. Het betekent dat dit wandelpad in de komende weken afgesloten is voor wandelaars. Daarom heeft de gemeente hekken geplaatst.

Einde persbericht.

Bosrand Markiezenbos langs A27

Links de rand van de ’bak’ van de A27, rechts de bosrand van het Markiezenbos.

Met het alternatief van de KRU blijft de bosbodem ongeschonden en wordt de biodiversiteit vergroot.
Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!