Kerngroep presenteert onderzoek 2 x 6 rijstroken A27 binnen de bak in Amelisweerd

Huidig Tracébesluit naar de prullenbak
Persbericht 6 juni 2019

Kerngroep presenteert onderzoek 2 x 6 rijstroken A27 binnen de bak in Amelisweerd

Het kan! Het is veilig, het zorgt voor een meer dan voldoende doorstroming van het verkeer met voldoende capaciteit op de A27 binnen de bak. Dit is in het kort de conclusie van het verkeerskundig onderzoek, uitgevoerd door bureau SUUNTA in opdracht van de Kerngroep Ring Utrecht. Daarmee is 2 x 6 rijstroken in plaats van 2 x 7 rijstroken – het plan van de Rijksoverheid –  een haalbaar alternatief. De bak bij Amelisweerd hoeft niet verbreed te worden, het bos van Amelisweerd hoeft niet gekapt en het levert veel minder risico bij het werk aan de folieconstructie. Bovendien is het een stuk goedkoper.

In tegenstelling tot het ontwerp dat in het Ontwerp- en Tracébesluit is opgenomen, gaat dit alternatief niet uit van verbreding van de bak in Amelisweerd. Het landgoed en het bos hoeven niet verder aangetast te worden voor meer asfalt. Het onderzoek werkt een voorstel uit met 2 x 6 rijstroken en toont aan dat het binnen de bak ruimtelijk inpasbaar is. Uitgaande van ook door het Rijk gehanteerde normen en cijfers levert het onderzoek een variant met een robuuste verkeersafwikkeling (doorstroming), waarbij de verkeersveiligheid gewaarborgd is.

Doorstroming en capaciteit van de weg
Er is gerekend met de cijfers van de ochtend- en avondspits. Dan maken de meeste auto’s gebruik van de weg. Ook is er gerekend met twee scenario’s voor economische groei, een laag en een hoog scenario. In de variant van 2×6 is de doorstroming in het meest realistische scenario, dat van lage groei, in 2030 goed. (afwikkelingsniveau C: een situatie met een vlotte verkeersafwikkeling en een geringe kans op file). In het minder waarschijnlijke scenario van hoge groei is bij 2×6 de filekans op slechts twee punten licht verhoogd (minder dan 3%, afwikkelingsniveau D), en alleen in de ochtendspits. Ook dit is nog een aanvaardbaar afwikkelingsniveau.

Verkeersveiligheid
In het rapport wordt vanzelfsprekend de verkeersveiligheid als belangrijk toetsingscriterium genomen. Net zoals in het Tracébesluit wordt in het 2 x 6 alternatief het principe van het ontweven toegepast. Dit principe zorgt ervoor dat invoegend en uitvoegend verkeer op tijd van elkaar worden gescheiden, wat de veiligheid ten goede komt. Het voorgestelde alternatief gaat uit van een wegontwerp met een snelheid van 90 km/u. Dit is normaal voor een Stadsautosnelweg c.q. Ringweg, een snelweg waar veel regionaal verkeer gebruik van maakt en die vlak langs woonwijken loopt. Het rapport stelt dat dit een rustig en homogeen rijgedrag oproept bij splitsingen en samenvoegingen en daarmee tot reductie van de kans op ongelukken. Daarnaast geeft het doorvoeren van een maximumsnelheid van 80 km/u op de Ring veel minder luchtvervuiling en geluidsbelasting, beter voor de gezondheid van bewoners.

Huidig Tracébesluit naar de prullenbak
Woensdag 29 mei jl heeft de Raad van State aangegeven dat ook voor  wegenprojecten geldt dat de Programmatische Aanpak Stikstof als onderbouwing vervalt. Het huidige Tracébesluit wordt daarmee naar verwachting naar de prullenbak verwezen. Dit rapport biedt een alternatief voor lagere kosten en het leidt tot voldoende doorstroming en verkeersveilige afwikkeling van verkeer. Bovendien tast het nauwelijks het landgoed en het bos Amelisweerd aan. 

Het volledige rapport vind je hier: rapport SUUNTA.

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!