Kerngroep Ring Utrecht biedt provincie Utrecht verkeerskundig rapport SUUNTA 2 aan

Concreet alternatief ‘2x6 binnen de bak’ en 80 km max
Persbericht 28 september 2021

Kerngroep Ring Utrecht biedt provincie Utrecht verkeerskundig rapport SUUNTA 2 aan

Onlangs nog hebben provincie en gemeente Utrecht minister Visser opgeroepen een onafhankelijke onderzoekscommissie in te stellen die alternatieven moet onderzoeken voor het huidige verbredingsplan. De Kerngroep Ring Utrecht heeft vervolgens het rapport van ingenieursbureau SUUNTA naar zo’n alternatief binnen de bestaande bak in Amelisweerd overhandigd aan Suzanne Vrielink, voorzitter Provinciale Statencommissie Milieu&Mobiliteit en aan gedeputeerde Arne Schaddelee.

Met het aanbieden van dit nieuwe, tweede SUUNTA-rapport laat de KRU zien dat dit alternatief gewoon bestaat en mogelijk is!
Jos Kloppenborg en Cor van Angelen tijdens de aanbieding: ‘Er is al een concreet alternatief voor de verbreding van de Ring Utrecht uitgewerkt, dat aan alle eisen op het gebied van doorstroming en verkeersveiligheid voldoet, zonder dat de bak in Amelisweerd hoeft te worden verbreed.’

Tweede Suunta rapport biedt volwaardig alternatief ‘binnen de bak’
Het rapport is uitgegaan van alle door het Rijk gestelde ontwerpeisen en laat zien dat zelfs bij het – zeer onrealistische – hoge scenario dat het Rijk hanteert, de doorstroming aan alle gangbare eisen voldoet.
De KRU is verheugd dat zowel provincie als gemeente pleiten voor een maximumsnelheid van 80 km/u op de Ring. Niet alleen biedt 80 km/u vele voordelen op het gebied van veiligheid, doorstroming, (stikstof)emissie en klimaatbeleid, maar ook is het veel beter voor de gezondheid van de bewoners. Er is minder uitstoot van fijnstof en minder lawaai. Een oplossing binnen de huidige bak spaart Amelisweerd en waardevolle natuur, is eenvoudiger en sneller uitvoerbaar en voorkomt grote uitvoeringsrisico’s met kosten- en tijdoverschrijdingen. Zo hoeven er geen schermwanden te worden geplaatst met onbekende gevolgen voor de waterhuishouding. De bouwoverlast voor de omgeving is substantieel minder. En niet in de laatste plaats betekent de keuze voor deze variant een forse besparing op het inmiddels tot meer dan 1,5 miljard euro opgelopen budget.

Einde persbericht.

SUUNTA 2 provincie Utrecht
Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!