Kosten verbreding A27/A12: extra argument tegen verbreding

Oude Tracébesluit met stikstofparagraaf: grote risico’s en extra kosten

Kosten verbreding A27/A12: extra argument tegen verbreding

Al sinds 2008, bij de eerste opzet van dit verbredingplan, zijn de kosten op 1,2 miljard geschat. Destijds (2009) lieten cijfers van Twynstra Gudde al zien dat verbreding voor die prijs zeer twijfelachtig was. We zijn nu 12 jaar verder en nog steeds weigert de minister bij monde van Rijkswaterstaat inzicht te geven in de reguliere kosten, de verborgen kosten, de niet gekwantificeerde kosten en de schade aan mensen, dieren, bomen en bebouwing. Daar komen nog bovenop de kosten van de zeer risicovolle schermwandmethode, nodig om de verbreding in de bak bij Amelisweerd door te voeren. Daarom roepen wij de Tweede Kamer op niet akkoord te gaan met deze blanco cheque. 

Kerngroep Ring Utrecht (KRU) heeft in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat helder geschetst dat het oude Tracébesluit met stikstofparagraaf grote risico’s en extra kosten met zich meebrengt.

De KRU vraagt de Tweede Kamer bij de minister inzicht te vragen in deze kosten en zich kritisch af te vragen of zoveel geld in het post-coronatijd uitgegeven moet worden aan dit riskante en extreem duur verbredingsplan.

Schermwanden van 70 meter betekent anderhalf jaar extra verbouwen
Om de verbreding naar 7 rijstroken uit te kunnen voeren wil Rijkswaterstaat gedurende anderhalf jaar een 70 (!) meter diepe schermwand van 3,7 kilometer lengte aan beide kanten van het tracé bouwen. Deze schermwand staat rond het folie en de bak, dóór de bestaande weg en door twee spoorlijnen. Aan weerszijden graven machines 24 uur per dag sleuven graven en rijden vrachtwagens af- en aan om grond af te voeren en bentoniet aan te voeren. Bentoniet is een kleisoort die een tamelijk waterdichte wand vormt en heel langzaam verhardt. Er bestaat dus ook het risico dat de diepwanden niet waterdicht genoeg zijn of dat de kleibodem op 70 meter poreus blijkt. Bovendien is voor deze methode veel extra werkruimte nodig, meer dan in het oude Tracébesluit is aangegeven. Nog meer bomen zullen worden gekapt. Over de gevolgen voor de leefbaarheid in aanliggende wijken als Lunetten en Rijnsweerd wordt niet gerept.

Hard oordeel Commissie m.e.r
April jl. heeft de commissie m.e.r. een oordeel geveld over een – onvolledige – Milieu Effectrapportage voor het derde Tracébesluit A27 Amelisweerd. De commissie kon niet anders dan een hard oordeel vellen en heeft de minister gemaand haar huiswerk over te doen. De commissie m.e.r. stelt dat essentiële informatie ontbreekt voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming. Het gaat daarbij onder meer om de milieueffecten van bemaling en de schermwandconstructie, bouwrisico’s en de gevolgen voor de kwetsbare natuurwaarden in het gebied. De commissie m.e.r. maakt zich zorgen dat de wanden blijvend voor problemen voor grondwaterstromingen blijven zorgen.  Ook wijst de commissie erop dat de effecten van emissies van CO2 en stikstof niet voldoende zijn onderzocht.

Kamervragen
Inmiddels hebben de kamerleden Rutger Schonis (D66) en Suzanne Kröger (GroenLinks) de minister vragen over het advies van de commissie m.e.r en over de bouwmethode gesteld.

De A27 bij het bedreigde Amelisweerd. Foto: Cees van den Brink.

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!