Maak werk van alternatieven voor verbreding Ring!
Oproep aan Utrechtse coalitie 

De Kerngroep Ring Utrecht heeft in een brief aan de onderhandelaars van GroenLinks, D66 en Christenunie gepleit voor een gezamenlijke inzet vanuit de Utrechtse regio om een alternatief te ontwikkelen voor de verbreding van de Ring Utrecht.

Het plan om de Ring te verbreden tot 2×7 rijstroken is een duur en achterhaald plan, dat niet helpt om de bereikbaarheid van stad en regio te verbeteren. Dat kan alleen door een forse verbetering van het regionale fiets- en openbaar vervoernetwerk. Dat helpt mensen te kiezen voor een gezonde en duurzame vorm van mobiliteit, die ook nog eens het wegennet ontlast.

Tijdswinst door uitstel benutten
De behandeling van het beroep van de Kerngroep bij de Raad van State is uitgesteld tot na de zomer en wellicht nog later. Die tijdwinst kan worden benut door een gezamenlijke inzet van stad en regio om tot een alternatief bereikbaarheidsplan te komen. Daarbij kunnen we kijken naar een oplossing binnen de bestaande bak in Amelisweerd zoals 2×6 rijstroken en een maximumsnelheid van 80 km/uur op de Ring. Het bos van Amelisweerd hoeft dan bijvoorbeeld niet gekapt te worden.

De Kerngroep stelt voor om, juist vanwege de grote bouwopgave, de regio Utrecht tot een voorbeeldregio te maken voor een vernieuwde aanpak van bereikbaarheid waarbij ook de klimaatopgave van meet af aan wordt meegenomen.

Lees hier de brief aan de coalitie-onderhandelaars in Utrecht.
De downloadable pdf opent in een nieuw venster.

Foto: Angeliek de Jonge

 

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!