Mark Rutte en Sigrid Kaag: schrappen verbreding A27/A12 Amelisweerd in regeerakkoord

Brief Kerngroep Ring Utrecht aan leiders formatie

Mark Rutte en Sigrid Kaag:
schrappen verbreding A27/A12 Amelisweerd in regeerakkoord

16 augustus jl hebben Mark Rutte en Sigrid Kaag de formatie van een nieuw kabinet hervat. De Kerngroep Ring Utrecht heeft hen en andere bij de formatie betrokken fracties een brief gestuurd waarin zij oproept het schrappen van de voorgenomen verbreding van de A27 door Amelisweerd op te nemen in een toekomstig regeerakkoord.

De 1,5 miljard kostende verbreding kent geen enkel nut of noodzaak, zeker nu het ingenieursbureau SUUNTA een alternatief binnen de bestaande bak in Amelisweerd heeft uitgewerkt dat aan alle eisen op het gebied van doorstroming en veiligheid voldoet.

Daarnaast heeft omvang van de klimaatcrisis duidelijk gemaakt dat verbredingen van snelwegen eigenlijk niet meer aan de orde kunnen zijn. Al eerder hebben de gezamenlijke duurzaamheidsnetwerken van VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en Volt de formerende partijen opgeroepen alle verbredingsplannen te heroverwegen en in te zetten op duurzame alternatieven.

Al in 2019 is het verbredingsplan bij de Raad van State gesneuveld op de stikstofproblematiek. Ook het huidige plan loopt alle kans daarop te sneuvelen. Schrappen van het verbredingsplan kan een helder signaal zijn dat betrokken partijen het stikstofdossier nu eens fundamenteel willen aanpakken en zich inzetten voor het behoud van de biodiversiteit.

Zie ook: Alternatief binnen de bak voldoet aan alle eisen

24 augustus 2021

 

 

visual brief KRU rutte kaag
Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!