Bijna 1400 zienswijzen- hoe nu verder?

Beroep indienen: nee, tenzij

Ik heb een zienswijze ingediend bij het OTB.
Moet ik wel of niet in beroep gaan? Het antwoord: nee, tenzij

 

Bij het Ontwerp Tracébesluit hebben 1376 personen en organisaties een zienswijze ingediend. Nu is het Tracébesluit gepubliceerd, evenals de reactie van de minister op alle vragen en bezwaren in de Nota van Antwoord. Wij hebben inmiddels die reactie gelezen en jij misschien ook. Wat kun je nu het beste doen als je een zienswijze hebt ingediend?

Bij het Ontwerp Tracébesluit was het goed om met zoveel mogelijk mensen een zienswijze in te dienen. Dit heeft onze zaak veel publiciteit opgeleverd. Maar bij het huidige beroep tegen het Tracébesluit geldt dat niet meer. Ga daarom niet zelf in beroep, tenzij je een dringende reden hebt en een redelijke kans dat je beroep succes heeft. Overleg met ons of jouw punt ook door ons wordt ingebracht: neem contact op met de Kerngroep via het contactformulier en omschrijf daarbij kort welk punt je zou willen inbrengen. Onze adviseur zal dan beoordelen of je punt een kans maakt en zo ja, het inbrengen in de rechtszaak.

Waarom helpt het niet als veel mensen in beroep gaan?
Dat heeft te maken met de ontvankelijkheid, de vraag wie er volgens de wet in beroep mag gaan. De rechter zal eerst vaststellen wie wel en niet gerechtigd zijn beroep in te dienen. Dat heet ontvankelijkheid. Je bent alleen ontvankelijk als je binnen 600m van de snelweg woont. Of als jouw organisatie een officiële status heeft en een aantoonbaar belang heeft bij de verbreding. Dit kan een organisatie aantonen via de statuten. Het controleren van deze ontvankelijkheid kost veel tijd – tijd die af gaat van de inhoudelijke behandeling van het beroepsschrift. Dan heb je kans dat de zaken worden afgeraffeld.

Als er veel mensen in beroep gaan, verdwijnen de echt belangrijke zaken in een brij van andere argumenten.

Er zijn maar weinig punten die juridisch een kans maken. De rest is, juridisch gezien, alleen maar ballast die afleidt van waar het werkelijk om gaat. Je hebt een deskundige advocaat nodig om dat te onderscheid te maken.

Share This