Minister en Rijkswaterstaat willen koste wat het kost de verbreding doorzetten

Doe mee en steun ons

Minister en Rijkswaterstaat willen koste wat het kost de verbreding doorzetten

Ondanks onze overwinning bij de Raad van State mei 2019 lijkt de minister op haar heilloze weg door te willen gaan.  Met toevoeging van een stikstofparagraaf legt ze waarschijnlijk in de loop van dit jaar (rond de zomer) een nieuw Tracébesluit (het oude plan van 2×7 rijstroken) ter inzage. Zij hoopt dan dat de Raad van State het nog dit jaar of in elk geval voor de nieuwe Kamerverkiezingen in 2021 behandelt. Het ministerie wil daarbij onder meer gebruik maken van de stikstofruimte die vrijkomt door de landelijke verlaging van de maximumsnelheid. Tegen dit nieuwe TB kan in beroep worden gegaan, wat de Kerngroep Ring Utrecht (KRU) uiteraard gaat doen.

Jullie hulp en ondersteuning ook in 2020 nodig
Dat betekent dat we weer geld nodig zullen hebben voor de juridische en inhoudelijke ondersteuning van ons beroep. En het betekent ook dat we weer campagne gaan voeren. 2020 als het jaar van de echte omslag: van meer asfalt naar een echt duurzaam mobiliteitsbeleid. We hebben een slag gewonnen mei 2019, nu moeten we doorzetten zodat deze verbreding naar 2×7 echt van de baan is.

Dat die omslag in de maak is blijkt uit de constructieve gesprekken die gevoerd worden met gemeentes, provincie en bedrijven. Daar dringt het besef door dat er andere en betere oplossingen mogelijk zijn om de mobiliteit en de bereikbaarheid in de regio te waarborgen.

Campagne: wat hebben we nodig?
Eind maart starten we een campagne om opnieuw de Utrechtse bevolking te bereiken. En daarvoor hebben we jullie steun nodig. Hoe?
Je kunt nu een gift overmaken naar NL59 TRIO 039 020 55 32 t.n.v. Kerngroep Ring Utrecht.

En meld je aan om iets te gaan doen! Stuur een mail naar kru@stopverbredingringutrecht.nl. We hebben concreet handjes en denkkracht nodig: bij social media, persondersteuning, organisatie van festiviteiten, crowdfundingscampagne, bouwen, hand- en spandiensten.

 

 

 

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!