Minister wil Tracébesluit doorzetten: machtspolitiek als paniekvoetbal?

Procedure Tracébesluit Ring Utrecht Amelisweerd wordt doorgezet
31 mrt, 2022

Minister wil Tracébesluit doorzetten: machtspolitiek als paniekvoetbal?

Woensdag 30 maart heeft minister Harbers aangekondigd de procedure van het Tracébesluit (TB) voor de Ring Utrecht A27/A12 voort te zetten. Eind 2021 heeft de toenmalige minister, Barbara Visser, de Raad van State laten weten dat zij in de eerste helft van 2022 een wijzigingsbesluit wil nemen om de stikstofparagraaf van het TB 2020 te repareren. Hier houdt VVD minister Harbers dus aan vast. De Kerngroep Ring Utrecht vindt dat, overeenkomstig de afspraken in het coalitieakkoord van de regeringspartijen, het TB ‘on hold’ moet worden gezet zolang de regio (provincie en gemeenten) werkt aan alternatieven binnen de bak in Amelisweerd.

Bekijk eerst alternatieven ‘binnen de bak’
In het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en Christenunie staat dat eerst in overleg met de regio naar alternatieven ‘binnen de bak’ in Amelisweerd wordt gekeken. Dit akkoord is in december tot stand gekomen. Uit onze contacten met regionale bestuurders weten wij niets over een deadline van 30 maart 2022. Er is bovendien een alternatief plan dat aan alle eisen voldoet: het Suunta 2 alternatief dat wij al negen maanden geleden hebben gepubliceerd en waar het Rijk nog altijd niet op heeft gereageerd. Van Rijkswaterstaat hebben wij vernomen dat het Rijk niet wil reageren op Suunta 2 vanwege onze bezwaarprocedure bij de Raad van State. Wij vinden dat dit des te meer reden is om de procedure bij de Raad van State ‘on hold’ te zetten om zonder druk of machtsspelletjes tot het beste alternatief te komen. En het Suunta 2 alternatief hierbij volwaardig te betrekken.

Geen files in de bak bij Amelisweerd
Er is bovendien geen enkele reden voor zo’n overhaast besluit. Er zijn geen noemenswaardige files in de bak van Amelisweerd. Thuiswerken wordt ook nu, zeker in de Utrechtse regio, aan alle kanten gestimuleerd. Belangrijke werkgevers in de regio Utrecht zijn daar volop mee bezig.

Andere oplossingen
Klimaat- en stikstofbeleid vragen echt om andere oplossingen dan aanleg van nog meer en duur asfalt. Oplossingen waarbij de ruim € 1,5 miljard, waar het project inmiddels op wordt begroot, veel zinniger kunnen worden gebruikt. Nieuwe woningbouwlocaties kunnen -in lijn met het beleid van stad en provincie- regionaal veel beter met snelle fiets- en OV-verbindingen worden ontsloten.

Minister Harbers toont andermaal aan dat er iets fundamenteel mis is met besluitvorming over infrastructuur in Nederland. Namelijk dat het prestige van Rijkswaterstaat belangrijker gevonden wordt dan een optimale en toekomstvaste oplossing voor de huidige situatie rond natuur, leefbaarheid en bereikbaarheid.

Mogelijk nieuw besluit nu al achterhaald
Naar onze mening zal een gewijzigd Tracébesluit moeten zijn gebaseerd op de meest recente gegevens en beleidsvoornemens. Nog sterker dan voor het TB 2020 zal voor het TB 2022 moeten gelden dat o.m. veranderende verkeersprognoses, klimaat- en stikstofbeleid en rekeningrijden (‘betalen voor gebruik’) worden meegenomen. Het TB 2022 zal niet het eerste zijn dat zijn einde vindt bij de Raad van State. Wij roepen gemeente, provincie en Tweede Kamer op zich niet te laten ringeloren door dit paniekvoetbal, verpakt als een ouderwets staaltje machtspolitiek.

 

Kabinet zet verbreding bij Amelisweerd door
Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!