Mobiliteit met minder CO2-uitstoot

Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit voor Utrechtse regio

Mobiliteit met minder CO2-uitstoot

De regionale klimaattafel is een initiatief van burgers en gemeenteraadsleden uit verschillende gemeenten voor een duurzame aanpak van de mobiliteitsbehoefte in de regio. Streven is, vertelt mede-initiatiefnemer Jan Korff de Gidts van het Kracht van Utrecht initiatief, mobiliteit die ‘leidt tot minder CO2-emissies, minder energie kost, en meer (openbare) ruimte en natuur spaart.’

De regionale klimaattafel is tot dusver drie keer bijeen geweest, in drukbezochte bijeenkomsten. Het aantal betrokken gemeenteraadsleden is gegroeid tot 30. Ze komen uit alle fracties van alle U10 regiogemeenten. Samen maken ze in de regionale klimaattafel plannen om de CO2-uitstoot door het verkeer in de regio in 2030 te halveren, in aansluiting op wat minister Wiebes aan Nederland vraagt.

Voorbeeldregio
I
n de regio Utrecht zorgt het auto- en vrachtverkeer voor zo’n 40 % van de totale CO2-uitstoot. Het vraagt een flinke investering om die uitstoot omlaag te brengen. De regio wil in het af te sluiten Klimaatakkoord dolgraag als voorbeeldregio worden aangewezen. Dan krijgt de Regionale Klimaattafel de kans om haar plannen voor duurzame mobiliteit en duurzamer ruimtegebruik in de praktijk te brengen. En dus om te laten zien dat met een slim web van passend regionaal OV, (elektrische) fietsen en de auto als het niet anders kan, de mobiliteit in de regio Utrecht sterk kan verbeteren, met veel minder CO2-uitstoot.

Elektrische deelauto
Jan Korff de Gidts benadrukt dat de plannenmakers niet tegen de auto zijn. ‘Die  heb je soms nodig, maar niet vanzelfsprekend altijd en overal. In de stad is de auto te gast. Verder zijn we vóór deelauto’s, want daarmee kun je het autobezit beperken. En dan liefst elektrische deelauto’s, waarvoor de gebruikers samen de benodigde groene stroom opwekken. We zetten in op elektrische fietsen, voor afstanden tot 15 km, op de bus, om makkelijker op stations te komen, en een regionaal railnet met meer sprinters en snelle Intercitytreinen’.

Omslag
Jan Korff de Gidts signaleert een omslag in de manier waarop reizigers over mobiliteit nadenken. Steeds vaker stemmen ze hun vervoermiddel af op hun bestemming. Een mooi voorbeeld vindt hij de medewerkers van het Wilhelmina Kinderziekenhuis die met steun van hun werkgever een e-bike konden aanschaffen. In een app-groep maken ze afspraken om gezamenlijk van hun woonplaats Houten naar hun werk te fietsen.

Besteed 1,2 miljard aan andere oplossingen
Voor goede plannen is meer kennis nodig van de behoeften en het gedrag van de regionale reiziger. Op initiatief van de regionale klimaattafel gaat de Universiteit Utrecht daar nu onderzoek naar doen. Korff de Gidts: ‘De 1,2 miljard die de verbreding van de A27 moet kosten, zorgt voor veel meer extra CO2, dat geld kunnen we beter besteden aan alternatieve oplossingen. Wij kunnen en willen ín Utrecht als voorbeeldregio laten zien hoe we zonder verbredingen duurzaam mobiel kunnen blijven’.

Interview & tekst: Veronique Huijbregts

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!