Natuurcompensatie

De natuurcompensatie is niet rond

De natuurcompensatie is niet rond

Voor de verbreding van de Ring moeten heel veel bomen worden gekapt en verdwijnt opnieuw waardevolle natuur. Aan beide kanten van de A27 verdwijnt een flinke strook bos met veel oude eiken en beuken. Maar ook langs andere delen van de Ring worden veel bomen gekapt. Na de kap van Amelisweerd in 1982 beloofde minister Zeevalking dat er weer bomen zouden worden terug geplant, in en rond het verkeersplein Rijnsweerd. Die bomen worden nu op hun beurt weer allemaal gekapt….
Behalve het bos wordt ook het landschap verder aangetast. Bijvoorbeeld het Krommerijngebied en het mooie landschap achter de Botanische Tuinen op de Uithof. Ook de weidegebieden rond Fort Voordorp en Fort ’t Hemeltje. Het viaduct over de Kromme Rijn wordt bijna 100 meter breed!

Volgens de Boswet moeten alle gekapte bomen langs het hele tracé 1 op 1 worden gecompenseerd. Dat zijn er heel wat! Daarnaast gelden er speciale regels voor het kappen in natuurgebieden (EHS, Ecologische Hoofdstructuur). Hoe waardevoller de natuur, des te zwaarder de benodigde compensatie, omdat het zo’n anderhalve eeuw duurt voor het nieuw geplante bos weer even oud en waardevol is. Als er ruim 3 ha. wordt gekapt in Amelisweerd, moet er meer dan 10 ha. worden gecompenseerd. En de wet eist, dat de compensatie zo nabij mogelijk plaatsvindt.

Inmiddels is het Ontwerp Tracé Besluit klaar. Het lijkt er op, dat de natuurcompensatie nog steeds niet rond is. Rijkswaterstaat is nog altijd aan het zoeken. Dat is niet acceptabel.
Hoe komt dat? In de buurt van Utrecht, zeker aan de oostkant, is weinig ruimte voor compensatie. De meeste plekken hebben al een bestemming. Of zijn al waardevolle natuur, en daar kun je niet compenseren. Ook wil je niet dat waardevol cultuurlandschap wordt opgeofferd om er bos van te maken.

En het Dak op de Bak dan? Daar kun je toch bos planten? Nou nee, niet echt dus. Er komt een meter grond op en dat is niet genoeg voor woudreuzen als eiken en beuken.

Hier is Rijkswaterstaat in een puzzel beland, die het zelf niet meer kan oplossen.

Kap Amelisweerd 1982

Share This