Niet méér maar minder CO2-uitstoot

Verbreding A27 en het klimaat

Niet méér maar minder CO2-uitstoot

Verbreding van de A27 ten koste van Amelisweerd staat haaks op de klimaatdoelstellingen in het regeerakkoord. Opwarming van de aarde en het weg- en vliegverkeer hebben immers alles met elkaar te maken. Er zijn genoeg goede alternatieven om het almaar groeiende auto- en vrachtverkeer terug te dringen. Waar een wil is, zijn er (e-)fietsen en steeds beter openbaar vervoer. Het doel: een duurzamere mobiliteit in de regio.

‘Door de groeiende CO2-uitstoot als gevolg van onder meer de toenemende mobiliteit stijgt het broeikaseffect en daarmee de opwarming van de aarde. CO2-vermindering is echt van groot belang. De meeste CO2-uitstoot in Utrecht ontstaat door mobiliteit. En 95% van de CO2-uitstoot voor mobiliteit in onze regio komt van het auto- en vrachtverkeer.’ Er is dus, vat Jan Korff de Gidts van het Kracht van Utrecht initiatief samen, een onlosmakelijk ongunstig verband tussen de geplande verbreding van de A27 en de klimaatopwarming.

In bovenstaande grafiek zijn de gegevens verwerkt van 10 samenwerkende gemeenten in de Utrechtse regio: Woerden, Stichtse Vecht, stad Utrecht, Zeist, Houten, De Bilt, IJsselstein, Nieuwegein en Bunnik (U10). Ook Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede hebben zich inmiddels aangesloten. De gegevens uit de grafiek komen uit het ETM-model. Hiermee is de CO2-voetafdruk voor alle gemeenten en regio’s, waaronder de Utrechtse regio U10, berekend.

Toename in plaats van daling
Hij vervolgt: ‘In plaats van gedaald ten opzichte van 1990, zoals volgens het regeerakkoord de bedoeling is, is de CO2-uitstoot voor mobiliteit in onze regio juist met 30% gestegen. Als de plannen voor de A27 doorgaan, stijgt die nog eens met tientallen procenten. En dan zwijg ik nog over de toename van fijnstof en verkeerslawaai en van de groeiende veiligheids- en ruimteproblemen in onze stad.’

Den Haag: wakker worden!
Als de verbreding tot 2×7 rijstroken doorgaat, neemt de capaciteit van de A27 namelijk toe van 200.000 tot 300.00 motorvoertuigen. PER DAG! Jan: ‘We wilden toch verminderen? Dus voor halvering van de uitstoot is die verbreding op zijn zachtst gezegd niet erg handig… In Den Haag lijken ze dat maar niet te willen snappen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zwijgt tot nu toe in alle talen over de effecten van de verbreding van snelwegen op het klimaat. Wanneer bonkt Eric Wiebes eens op de deur bij minister Cora van Nieuwenhuizen? Ik loop mee met de Klimaatmars op 10 maart in Amsterdam om aandacht te vragen voor duurzame alternatieven voor mobiliteit in de regio.’

 

Interview & tekst: Veronique Huijbregts

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!