Schrijf je in voor de KRU-nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de actuele ontwikkelingen

nieuwsbrief-kruSchrijf je in voor de nieuwsbrief!
Dat kan hier.

Bewaren

Bewaren

Stop verbreding A27, schort besluit huidige plannen op, onderzoek alternatieven die duurzamer en effectiever zijn.

Nieuwsbrief mei 2017 Kerngroep Ring Utrecht

Met de nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

Uitnodiging wo 7 juni informatiebijeenkomst
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: Milieucentrum Utrecht, Oude Gracht 60, Utrecht
Reserveer in jullie agenda alvast deze datum
Laat even weten of je 7 juni komt. Schrijf je in: kru@www.stopverbredingringutrecht.nl

Hierbij nodigt de Kerngroep Ring Utrecht, het samenwerkingsverband van Utrechtse Milieu- en bewonersorganisaties, jullie van harte uit voor deze Informatiebijeenkomst.
We willen jullie informeren over hoe het ervoor staat met het juridisch traject bij de Raad van State. Daarnaast is er gelegenheid om dieper in het onderzoek te duiken van Decisio over de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse. Voor onder andere dit onderzoek hebben we immers van jullie via de crowdfundingscampagne 15 tegen 14  massale financiële ondersteuning gekregen.
Last but not least willen we graag met jullie bespreken wat voor verdere acties we samen kunnen ondernemen.

Brief naar informateur nieuw kabinet: schort verbreding Ring Utrecht op
In deze brief vragen wij de verbreding uit te stellen en alternatieven te onderzoeken. Waarom?   Het plan betekent een nieuwe aanslag op het natuurgebied Amelisweerd en vergroot de verkeersoverlast in en rond Utrecht. De files zullen alleen maar toenemen omdat het autoverkeer bij de op- en afritten vast zal lopen. Uitstel kan het Rijk grote maatschappelijke en financiële winst opleveren.  We pleiten voor grootscheepse inzet van openbaar vervoer en (elektrische) fiets. Ook is 2×6 binnen de bak niet goed onderzocht.

Brochure laat ander perspectief zien.
Feiten vragen ander perspectief en nieuwe keuzes. In deze brochure prikt de Kerngroep Ring Utrecht  een aantal aannames door van het Ministerie van Infra & Milieu, met cijfers en analyse. Een voorbeeld is de aanname over het verkeer, waarmee I&M de verbreding wil  onderbouwen.  Het verkeer zal  beter doorstromen en Utrecht zal  beter bereikbaar zijn, als het project wordt uitgevoerd. Dat is wat ze beweren. Ze berekenen dit  met behulp  van verkeersmodellen waarin vooral wordt uitgegaan van snelwegen. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de beperkte capaciteit van de wegen en de parkeergelegenheid in de stad, de dorpen, op de Uithof, enzovoort En wat zie je dan? Dat de files op de snelweg zich verplaatsen. En dat de wegen in de stad  nog veel erger vastlopen dan nu.  Zo worden er 7 “fabels” van I&M doorgelicht.  Lees de brochure! Je kunt hem downloaden.

Met vriendelijke groet,
namens  Kerngroep Ring Utrecht (KRU)

John Buitink
Jos Kloppenborg
Jan Morren
www.snelwegen-utrecht.nl
@ringutrecht

Share This