Nu tijd voor oplossing Ring Utrecht zonder bomenkap Amelisweerd

Kerngroep Ring Utrecht stuurt brief aan minister
Persbericht, Utrecht, 4 september 2019

Kerngroep Ring: nu tijd voor oplossing Ring Utrecht zonder bomenkap Amelisweerd

Brief aan minister: PAS uitspraak en klimaatbeleid vragen om een duurzaam en breed gedragen regionaal alternatief

De Kerngroep Ring Utrecht, een samenwerkingsverband van Utrechtse wijk-, natuur- en milieuorganisaties, vraagt in een brief aan minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat om samen met de Utrechtse regio zo snel mogelijk tot een duurzaam, gezond en klimaatbestendig bereikbaarheidsplan te komen. Een element daarin kan de verbreding zijn van de Ring Utrecht binnen de bestaande bak in Amelisweerd. Het Vlaamse bureau SUUNTA heeft in juni dit jaar in een rapport aangetoond dat een variant mogelijk is die aan alle eisen op het gebied van doorstroming en veiligheid voldoet.

Op 17 juli 2019 heeft de Raad van State het Tracébesluit van het Rijk vernietigd op grond van de PAS uitspraak van het Europees Hof van 7 november 2018. Op dit moment bestuderen zowel de commissie Remkes als een interdepartementale werkgroep de gevolgen van deze uitspraak en heeft de minister de Kamer laten weten voor de behandeling van het MIRT (eind november) aan te geven hoe zij verder gaat met het dossier.

De Kerngroep is van mening dat het hoog tijd wordt dat het Rijk samen met  gemeenten, provincie en maatschappelijke organisaties als de Kerngroep tot een keuze komt die recht doen aan zowel de klimaatopgave en de noodzaak tot een invulling van de verstedelijkingsopgave die rekening houdt met de gezondheid van haar inwoners. Daarbij ligt het om meerdere redenen voor de hand om de maximum snelheid op de Ring terug te brengen tot 80 km/uur.

Van belang is verder dat de huidige geluidhinder langs het tracé nu ook eindelijk eens goed wordt aangepakt.

Download de brief aan de minister hier: brief KRU aan minister I&W.
De pdf wordt automatisch gedownload.

Download het rapport van Suunta over 2×6 binnen de bak hier: rapport Suunta.
De pdf wordt automatisch gedownload.

Het bedreigde deel van Amelisweerd dat voorlopig gered lijkt.
Foto: Liesbeth Paardekoper.

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!