Diverse onderzoeksgegevens

Recent onderzoek naar mobiliteit

Diverse onderzoeksgegevens

Slechts 28% van kiezers wil meer asfalt en 53% is voor rekeningrijden
I&O research heeft een uitgebreid kiezersonderzoek gedaan in opdracht van de Volkskrant. Er passeren allerlei onderwerpen de revue en er wordt gekeken hoe men denkt over maatregelen van het kabinet Rutte II Slechts 28% van de kiezers wil meer wegen om files te bestrijden. Een meerderheid is voor belasting per gereden kilometer in plaats van een vast bedrag per auto (motorrijtuigenbelasting). En 60% wil dat Nederland in 2050 volledig is overstapt op duurzame energie (zon, wind, water). Dit laatste heeft ook te maken met het autoverkeer. Dat gebruikt veel fossiele brandstof en stoot veel CO2 uit, het belangrijkste broeikasgas.

Het gehele rapport vind je hier. Een verslag in de Volkskrant vind je hier.


Rapport CPB en PBL : Kansrijk Mobiliteitsbeleid

  • In dit rapport wordt gezegd dat nieuwe weguitbreidingen alleen zinvol zijn als de files sterk groeien. Dat is nu niet het geval.
    De kosten van een weguitbreiding zijn erg hoog, vooral de inpassingskosten. Dat zijn bijv. de kosten voor geluidsschermen, nieuwe onderdoorgangen, enz. Het zijn de kosten om de weg in te passen in de omgeving. Daardoor zijn de kosten snel veel hoger dan de baten. Dit geldt ook voor een deel van de wegprojecten die zijn opgenomen in het Meerjarenplan van de minister (MIRT). De Ring Utrecht hoort daar bij.
  • Vooral in stedelijk gebied moet men zoeken naar een no-regret variant, waar je geen spijt van kunt krijgen. Zo’n plan zou de welvaart moeten verhogen, ongeacht de toekomstverwachtingen. Dus ook bij een laag economisch scenario, met weinig autoverkeer. Is er niet zo’n ontwerp, dan moet je zo flexibel mogelijk zijn zodat er nog geen definitief besluit hoeft te worden genomen. Een project kan bijv. worden uitgesteld of in fasen worden uitgevoerd.
  • Het rapport geeft tal van aanbevelingen voor beleid. In grootstedelijk gebied is een uitbreiding van OV zeer zinvol. Het voorbeeld van de Utrechtse Uithoflijn wordt genoemd. Bepaalde vormen van prijsbeleid zijn zinvol. Een hele serie maatregelen m.b.t. het autoverkeer wordt bekeken en daarvan zijn er vele toepasbaar. Beleid voor (elektrisch) fietsen is zinvol. Slim mobiliteitsbeleid speelt mee in diverse maatregelen.
  • Het CPB heeft in 2014 een Maatschappelijke Kosten en Batenanalyse gemaakt voor de Ring Utrecht, als second opinion. Toen zeiden ze: weguitbreiding levert economisch verlies op, uitstel is verstandig. Dit nieuwe rapport bevestigt dat.

Lees hier het volledige rapport.


Onderzoek CE Delft over Blankenburgtunnel en commentaar Hoogleraar Bert Van Wee over snelwegprojecten
Onderzoek van CE Delft toont aan dat de aanleg van de Blankenburgtunnel en de A24 niet nodig is, want het is gebaseerd op achterhaalde verkeerscijfers uit 2006. Bij 1 Vandaag levert Hoogleraar Bert Van Wee hier commentaar op. De belangrijkste conclusie van het rapport is als volgt. “Door de huidige inzichten t.a.v. toekomstige economische ontwikkelingen , is het zeer de vraag of die Blankenburgtunnel nog wel rendabel is. Of die ons niet meer gaat kosten dan hij ooit gaat opleveren”. Van Wee zegt dat er meer megaprojecten zijn die opnieuw overwogen zouden moeten worden. O.a. de Ring Utrecht en de A9 bij Amsterdam “Ik zou zeggen: alle grote infrastructuurprojecten waar je nog het besluit kan terugdraaien, kijk of je ze nog steeds zou willen aanleggen met de kennis van nu”.

Kijk hier voor het filmpje op 1 Vandaag, vanaf ongeveer 23.00 uur hoogleraar Bert van Wee. In de tekst bij dit filmpje staat een goede samenvatting van het rapport en het probleem.

Kijk hier voor het rapport van CE Delft.

Share This