Onderzoeksopdracht Crowdfunding

Wat zijn feiten, wat zijn onzekerheden en wat zijn dus politieke keuzes?

Decisio voert onderzoeksopdracht Crowdfunding uit

Economisch onderzoeksbureau Decisio gaat onze onderzoeksopdracht uitvoeren: zij zullen cijfermatige onderbouwing leveren bij de vraag: wegen de geschatte kosten van 1.2 miljard van het verbredingsplan op tegen de mogelijke baten?

Decisio is een bekende naam in deze Planstudie Ring Utrecht: op verzoek van minister Schultz heeft Decisio in 2014 de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd.

Doordat wij nu juist hen vragen om met nieuwere input een aantal onderdelen van de MKBA opnieuw te beschouwen, dragen wij bij aan meer transparantie in de besluitvorming:  wat zijn feiten, wat zijn onzekerheden en wat zijn dus politieke keuzes? Op dit moment stemmen we de eerste fase van het onderzoek af en de bijbehorende planning. Via deze website kun je de voortgang volgen!

 

 

Share This