Ontwerp binnen de bestaande bak?

Is een ontwerp binnen de bestaande bak een alternatief?

Ontwerp binnen de bestaande bak?

Is een ontwerp binnen de bestaande bak misschien een alternatief? Zodat je die bak niet hoeft te verbreden? In dat geval zou je geen bomen in Amelisweerd hoeven te kappen en zou het uitvoeringsrisico minder groot zijn.

Verkeer dat vanuit de richting Amersfoort naar Den Haag wil, moet het verkeer dat vanuit Hilversum naar Breda wil kruisen. Dat kruisen heet “weven”. Het gebeurt nu op de A27 tussen de knooppunten Rijnsweerd en Lunetten. Volgens Rijkswaterstaat is dat weven een belangrijke oorzaak van filevorming, hoewel daarvoor geen aanwijzingen bestaan. Integendeel, de meeste filevorming vindt nu juist niet op dit stukje snelweg plaats, maar bij de afslagen van en naar de Uithof.
Rijkswaterstaat wil dat weven tegengaan door de verkeersstromen te scheiden oftewel ontvlechten. Dat kan door extra rijstroken aan te leggen. Zoals Rijkswaterstaat ook al gedaan heeft in de omgekeerde richting. In de bak tussen Lunetten en Amelisweerd lagen vroeger 4 rijstroken in beide richtingen, maar tegenwoordig zijn er 6 rijstroken in noordelijke richting. Ook in zuidelijke richting zou het aantal rijstroken uitgebreid kunnen worden, van 4 naar 6, zonder dat de bak verbreed hoeft te worden. Die 6 zouden dan wel krap worden. Er is bijvoorbeeld geen ruimte voor vluchtstroken.
Rijkswaterstaat keurt dat ontwerp af, omdat ze het niet veilig genoeg vinden. Toch kan gemakkelijk aan de gebruikelijke veiligheidseisen worden voldaan, en wel door de maximumsnelheid ter plekke te verlagen tot 80 km/u. Bij die snelheid zijn de snelheidsverschillen met vrachtverkeer veel kleiner, en dat betekent een veel kleinere kans op ongevallen. Bovendien betekent dat een betere doorstroming van het verkeer. De gemiddelde reistijd wordt er dus kleiner van.

Het is dus goed mogelijk om de doorstroming van het verkeer sterk te verbeteren, door de maximum snelheid te verlagen. En verder kun je, als dat dan nog nodig is, het weven verminderen. Dat kan door het aantal weefbewegingen te verminderen door binnen de bak het aantal rijstroken verder te verhogen, tot 6 in beide richtingen. Bij constructies die binnen de bak blijven, kun je ook simpel binnen het folie blijven.
Zulke constructies sparen dus Amelisweerd en verkleinen het uitvoeringsrisico bij Lunetten. Bovendien zijn ze veel goedkoper dan constructies die niet binnen de bak passen. Daarom vindt 2×6 nogal wat steun bij milieuactivisten en omwonenden. Toch kleeft ook hieraan het bezwaar dat dit het autogebruik stimuleert, en niet bijdraagt aan verbeterde bereikbaarheid van stad en regio. Zie ook: Waarom werkt het niet? / Alternatieven.

Zie voor achtergrondinformatie ook De risico’s en Amelisweerd.
Voor een onderzoek naar 2×6 banen binnen de bak, zie Onderzoek bak  A27.

Share This