Ontwerp en snelheid

80, 100, 120, 130?

Ontwerp en snelheid

De A27 wordt ontworpen op 100 km /u. Rijkswaterstaat zegt dat ze voor de verkeersveiligheid uitgaan van 120 km/u, maar dat er niet meer dan 100km/u gereden zal worden. Wij denken dat dit toch de mogelijkheid schept dat een volgende minister de snelheid daadwerkelijk gaat opvoeren tot 120 km/u. Ondanks mooie beloften, want beloften zijn geen wettelijke voorschriften. Dit is ook gebeurd op de A2 naar Amsterdam, waar beloofd was dat de snelheid 100 km zou zijn. De minister heeft die belofte gebroken en nu is het 130 km/u.

Op de A12 blijft de snelheid 100 km/u op de hoofdbanen en 80 km/u op de parallelbanen.

Wanneer er een lagere snelheid zou zijn,  80 km/u, zou dit voor de gezondheid van bewoners in de woonwijken langs deze snelwegen veel beter zijn. Een lagere snelheid helpt tegen zowel geluidsoverlast als luchtvervuiling door zoveel auto’s.

 

Relatie tussen snelheid en wegontwerp
Er is een relatie tussen snelheid en het ontwerp van de weg. Hoe hoger de snelheid, des te breder wordt de weg door langere op- en afritten. Bij een hogere maximum snelheid moet je ook een hogere snelheid hebben voordat je in kunt voegen. Dit kost meer tijd en vraagt een langere ‘aanloop’. Ook is op een afrit meer ruimte nodig om af te remmen. Op plaatsen waar op- en afritten zijn is de totale weg breder. Bij een stedelijke Ring met veel op- en afritten scheelt dit veel ruimte. Omdat de tussenruimte tussen auto’s kleiner kan zijn neemt de capaciteit van de weg ook nog eens enorm toe, tot wel 30%.

Bij het wegontwerp voor 80 km/u. voorkomt deze inrichting dat er in de toekomst harder gereden kan worden.

Nog iets meer over snelheid, wegontwerp en veiligheid
Zoals gezegd wordt de weg ontworpen voor een snelheid van 100 km/uur. Dit gebeurt volgens verplichte ontwerprichtlijnen. Die richtlijnen zijn zodanig dat rijtechnisch gesproken ook een snelheid van 130 km/u. op de nieuwe ring gereden kan worden. Het verkeersontwerp zit dus in een ruim jasje. De achterliggende gedachte is veiligheid. Het verhogen van de snelheid zal alleen gebeuren als de minister dat besluit. In hoeverre zij ook met de veiligheid rekening houdt, valt binnen haar verantwoordelijkheid van goed landbestuurster. Maar: harder kunnen rijden lokt harder rijden uit. Daarom is zo’n ruim jasje onveiliger in plaats van veiliger.
Een ontwerpsnelheid van 80 km/u. biedt een bescherming , met een ‘veilige’ uitloop naar maximaal 100 km/u.

Dit is veel veiliger dan met 100 km/u en 130 km/u. Bovendien zijn bij 80 km/u. de snelheidsverschillen tussen vrachtverkeer en de rest minimaal. Snelheidsverschillen zijn vaak de oorzaak van files en ongelukken.

 

Misplaatste vrolijkheid over een hogere maximumsnelheid.

Share This