Ook bewoners dienen beroep in bij Raad van State

Burgers voelen zich niet serieus genomen door Rijkswaterstaat

Ook bewoners dienen beroep in bij Raad van State

Behalve de Kerngroep hebben ook anderen een beroep ingediend bij de Raad van State. Ab Verbout woont op 100 m afstand van de A27, bij het viaduct over de Weg tot de Wetenschap. Marvin Spitsbaard woont in Lunetten en is bestuurslid van de Nijvere Pier, een volkstuinvereniging aan de Mereveldseweg, op 75 m afstand van de A27.

Bewoners Rijnsweerd

Bij het knooppunt Rijnsweerd worden de rijbanen zowel breder als hoger, met 2 fly-overs die over elkaar kruisen waarbij de hoogte op 16 m komt te liggen!

 Een ‘megalomaan plan’ aldus Ab Verbout. Zijn twee belangrijkste bezwaren zijn de geluidsbelasting voor de bewoners en het feit dat Rijkswaterstaat niet bereid is om naar alternatieve, minder belastende oplossingen te kijken.
‘Waar ik opnieuw kwaad om word is de arrogantie waarmee Rijkswaterstaat mijn bezwaren, verwoord in mijn zienswijze, beantwoord heeft. Ik voelde me als burger geschoffeerd en ik dacht, ik ga gebruik maken van mijn recht op weerwoord.’

Zo heeft Ab ontdekt dat de geluidsschermen niet overal 6 meter hoog worden, zoals beloofd wordt. In de omgeving van het viaduct over de Weg tot de Wetenschap liggen fly-overs met een uitloop in de richting van het viaduct. Deze wegtrajecten liggen hoger dan elders en krijgen geen 6 m hoge schermen. Door de hogere ligging zal het autolawaai, en de stikstofuitstoot en luchtvervuiling zich beslist ver verspreiden.

Waarom geen 80 km op dit traject?
Na het lezen van diverse rapporten over dit onderwerp is het Ab duidelijk geworden dat 80 km max zeker bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Dit wordt als een belangrijke motivatie gebruikt voor het Tracébesluit. Waarom schuift het Ministerie de 80 km-maatregel dan gewoon opzij?

‘Wat te denken van een zin als ‘Het wegbeeld komt niet overeen met een maximumsnelheid van 80 km/u’. Volgens mij is dit echt een a priori vooringenomen standpunt en voor mij de ultieme illustratie van geblokkeerd en gepreoccupeerd denken bij het Ministerie.’

Ab hoopt dat de rechter het met hem eens is dat het Ministerie en Rijkswaterstaat het TB 2020 onvolledig onderbouwen en dat het opnieuw in serieus overleg moet met de burgers.

Knooppunt Rijnsweerd RWS

De Nijvere Pier

De volkstuinvereniging bestaat uit 65 tuinen waar op ecologische wijze wordt getuinierd. Daarnaast is er gemeenschappelijke grond met o.a. fruit- en notenbomen, hooiland, en een waterpoel. Het ligt op een stuk grond vlak bij de snelweg dat vroeger deel uitmaakte van een boerderij. Deze was aangekocht voor de aanleg van de snelweg in 1983. Toen het Tracé verplaatst werd, kwam hier uiteindelijk een volkstuinencomplex.

Marvin Spitsbaard maakt zich vooral zorgen om de grondwaterstand en de bouwoverlast.

‘In onze zienswijze van 2017 gaven we aan hoe onzeker de effecten op de grondwaterstand zijn. Stel dat de grondwaterstand permanent naar beneden gaat, dan kunnen onze tuinen verdrogen, onze bomen schade ondervinden en komen onze waterputten en waterpoel mogelijk droog te staan. Maar onze zienswijze is afgewezen door Rijkswaterstaat, want de effecten op de grondwaterstand waren volgens RWS beperkt en  slechts tijdelijk van aard. Tegelijkertijd las ik een nieuwsbericht op RTV Utrecht waarin het Waterschap aangaf dat het rekenmodel van Rijkswaterstaat niet klopte. Toen vroeg ik mij gelijk af: welke garantie kan Rijkswaterstaat dan geven’

Verder gaf RWS als antwoord op de zorgen van de Nijvere Pier over de invloed van het nabijgelegen werkterrein, dat er vlakbij het complex nog een extra werkterrein bijkomt! ‘Hiermee voelden we ons natuurlijk totaal niet serieus genomen door RWS’.  

Aansluiten bij beroep van Kerngroep
De Nijvere Pier heeft zich bij het beroep van de KRU aangesloten, want aldus Marvin: ‘wij missen kennis en geld om zo’n juridische procedure te kunnen voeren, daarnaast krijg je met 6 weken beroepstermijn ook amper tijd voor voorbereiding. Samen optrekken met de KRU was dus een logische keuze voor ons’.

Kaartje met in rood gearceerd het terrein van tuiniersvereniging De Nijvere Pier

Lees hier het door de KRU ingediende beroepschrift

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!