Overvecht mag niet het gelag betalen

Ring Utrecht: Verbreding NRU

Ring Utrecht: Verbreding NRU

Overvecht mag niet het gelag betalen

Het plan voor de aanpak van de Noordelijke Rondweg Utrecht (NRU) trekt een wissel op de leefbaarheid van Overvecht. De Actiegroep Noordelijke Rondweg Utrecht voerde daarom jl 9 maart actie, samen met ruim 60 inwoners van Utrecht Overvecht. Doel: drie onderdoorgangen in plaats van bruggen over de straks bredere NRU. Met bruggen komt de wijk nog meer in een isolement, of liever, een verdomhoek, zegt Job Haug, lid van de wijkraad van Overvecht. De NRU is onderdeel van de Ring Utrecht rond de stad.

Bij de actie op 9 maart vormden zestig inwoners van Overvecht een lint langs de NRU. Ze protesteerden niet in de eerste plaats tegen de overlast van groeiend verkeerslawaai en steeds meer vieze lucht. Ze vroegen met de actie vóór drie onderdoorgangen onder de NRU vooral aandacht voor het leefklimaat in de wijk, vertelt Haug, die de actie mee organiseert. ‘Overvecht kent al jaren problemen. Veel mensen proberen hier te overleven op een minimuminkomen en hebben een slechte gezondheid.’

Barrière
Volgens eigen zeggen wil de gemeente Overvecht leefbaarder maken. Maar met de huidige ingrepen – zoals de aanleg van de nieuwe waterzuiveringsinstallatie en de geplande prostitutiezone langs het Zandpad – verslechtert het woonklimaat nog meer. Bruggen over de rondweg – eigenlijk fly-overs – ontsieren de wijk, ontnemen het zicht op Fort De Gagel en vormen een visuele barrière voor het Noorderpark, waar de bewoners van Overvecht recreëren.

(Lees door onder de afbeelding).

Opdracht rijksoverheid
De opdracht om de doorstroming op de NRU te verbeteren is van de rijksoverheid gekomen, in het kader van het verkeersplan Draaischijf Nederland, legt Haug uit. De rijksoverheid zou dus ook voldoende budget beschikbaar moeten stellen voor de drie onderdoorgangen, maar dat doet ze niet. Vandaar de acties. Al in 2008 protesteerden bewoners tegen de drie bruggen. De Raad en het College van B&W van Utrecht gaven hen gelijk en spraken zich uit voor drie onderdoorgangen. De gemeente heeft ook in Den Haag aan de bel getrokken. Maar met onvoldoende resultaat. Tot dusver is er net voldoende geld voor anderhalve onderdoorgang.  

Zichtbaar zijn!
Nog steeds heeft de gemeenteraad geen definitieve keus gemaakt. Haug pleit ervoor dat Utrecht het werken aan de NRU uitstelt tot de rijksoverheid met geld voor  drie onderdoorgangen ‘over de brug’ komt. Tot die tijd roept hij Utrechters, in de eerste plaats inwoners van Overvecht, op om actie te blijven voeren, tegen een isolement van Overvecht en vóór drie onderdoorgangen.‘We moeten blijven zorgen dat we zichtbaar zijn en blijven!’

Volgende actie vóór de drie onderdoorgangen is op 15 juni van 11 tot 12 u. Verzamelen om 11 uur op de hoek van de Klopvaart en de NRU. Contact via Actie.nru@gmail.com

 

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!